Matemàtiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Montserrat - CS,JA - CS Fase d'elecció c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Salvador Espriu - BD,L - CS Fase d'elecció c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Icària - VR,M - CS Fase d'elecció c - (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola Artístic Oriol Martorell - MM,R - CS Fase preferent Article 25 c - (st:1)
5 - Barcelona Institut Fort Pius - VG,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
6 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - CB,J - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - OC,R - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
8 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - VA,S - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1) EDP
9 - Barcelona Institut Josep Pla - MA,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
10 - Barcelona Institut Sant Andreu - RJ,A - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
11 - Barcelona Institut Front Marítim - GF,N - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
12 - Barcelona Institut Emperador Carles - AS,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
13 - Barcelona Institut Escola Trinitat Nova - AP,MP - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1) CMC
14 - Barcelona Institut Pedralbes - CC,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1) EGI
15 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - CT,PT - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
16 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - BC,JJ - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
17 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - MI,MD - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
18 - Barcelona Institut Ernest Lluch - FR,J - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
19 - Barcelona Institut Josep Pla - MG,J - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
20 - Barcelona Institut Josep Pla - MM,A - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
21 - Barcelona Institut Viladomat - MA,L - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
22 - Barcelona Institut Sagrera Sant Andreu - DF,M - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
23 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - GR,JM - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
24 - Barcelona Institut Jaume Balmes - BS,A - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
25 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - CC,MP - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
26 - Barcelona Institut Teresa Pàmies - CR,A - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
27 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - MR,T - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
28 - Barcelona Institut Montserrat - P,R - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
29 - Barcelona Institut Front Marítim - DA,N - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
30 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - TR,D - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
31 - Barcelona Institut Montserrat Roig - SM,J - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
32 - Barcelona Institut Montserrat Roig - CR,RI - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
33 - Barcelona Institut 22@ - MM,S - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
34 - Barcelona Institut Ernest Lluch - EE,C - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
35 - Barcelona Institut Escola Artístic Oriol Martorell - EB,E - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1)
36 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - VL,A - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) TIC
37 - Barcelona Institut Viladomat - EV,J - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) DIV
38 - Barcelona Institut Viladomat - GR,MJ - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
39 - Barcelona Institut Verdaguer - PP,N - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) CMC TIC
40 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - F,M - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) DIV
41 - Barcelona Institut Quatre Cantons - BP,AM - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
42 - Barcelona Institut Maria Espinalt - OC,O - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
43 - Barcelona Institut Joan Brossa - DP,P - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) DIV
44 - Barcelona Institut Escola Antaviana - DT,S - IN Centre nova creació c 09637 (st:1)
45 - Barcelona Institut Vapor del Fil - BE,V - IN Centre nova creació c 27902 (st:1)
46 - Barcelona Institut Viladomat - PC,LM - IN Fase d'elecció c 00088 (st:1)
47 - Barcelona Institut Joan Fuster - VA,MC - IN Fase d'elecció c 00160 (st:1)
48 - Barcelona Institut Icària - LR,M - IN Fase d'elecció c 00641 (st:1)
49 - Barcelona Institut Fort Pius - BE,C - IN Fase d'elecció c 01051 (st:1)
50 - Barcelona Institut Montserrat - SV,M - IN Fase d'elecció c 02033 (st:1) TIC
51 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - VG,MC - IN Fase d'elecció c 02273 (st:1)
52 - Barcelona Institut Fort Pius - CC,JD - IN Fase d'elecció c 02844 (st:1)
53 - Barcelona Institut Escola Antaviana - MBV,M - IN Fase d'elecció c 03419 (st:1) DIV
54 - Barcelona Institut Martí Pous - GB,L - IN Fase d'elecció c 04266 (st:1)
55 - Barcelona Institut Joan Brossa - AA,JM - IN Fase d'elecció c 04478 (st:1)
56 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - LC,I - IN Fase d'elecció c 07350 (st:1)
57 - Barcelona Institut Príncep de Viana - RG,M - IN Fase d'elecció c 08899 (st:1)
58 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - VR,E - IN Fase d'elecció c 08955 (st:1)
59 - Barcelona Institut Sant Andreu - RC,GM - IN Fase d'elecció c 09582 (st:1)
60 - Barcelona Institut Joan Brossa - QF,RM - IN Fase d'elecció c 12365 (st:1)
61 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - NM,M - IN Fase d'elecció c 13906 (st:1) CMC
62 - Barcelona Institut Joan Brossa - FM,MC - IN Fase d'elecció c 15087 (st:1)
63 - Barcelona Institut Sagrera Sant Andreu - AP,E - IN Fase d'elecció c 15088 (st:1)
64 - Barcelona Institut Martí Pous - AC,M - IN Fase d'elecció c 18302 (st:1)
65 - Barcelona Institut Galileo Galilei - FB,O - IN Fase d'elecció c 25804 (st:1) CMC
66 - Barcelona Institut Ernest Lluch - CV,A - IN Fase d'elecció c 26219 (st:1) IAN
67 - Barcelona Institut Escola Coves d'en Cimany - OV,S - IN Fase d'elecció c 26965 (st:1) CMC
68 - Barcelona Institut Flos i Calcat - A,A - IN Fase d'elecció c 30134 (st:1) CMC
69 - Barcelona Institut Escola Trinitat Nova - HT,I - IN Fase d'elecció c 31973 (st:1) CMC
70 - Barcelona Institut Sant Andreu - CR,A - IN Fase d'elecció c 35448 (st:1) EGI
71 - Barcelona Institut Escola Trinitat Nova - BI,K - IN Fase d'elecció c 35750 (st:1) CMC
72 - Barcelona Institut Escola Rec Comtal - RV,JF - IN Fase d'elecció c 36270 (st:1) CMC
73 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - MN,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 16333 (st:1)
74 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - RM,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19358 (st:1)
75 - Barcelona Institut Les Corts - MJ,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35593 (st:1)
76 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - LC,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 36860 (st:1)
77 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - GM,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 39272 (st:1) CMC
78 - Barcelona Institut Galileo Galilei - VM,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 39451 (st:1) CMC
79 - Barcelona Institut Valldemossa - SM,R - IN Proposta càrrecs directius c 05492 (st:1) DIV
80 - Barcelona Institut Escola El Til·ler - CM,A - IN Proposta càrrecs directius c 11683 (st:1) CMC
81 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - RF,E - IN Proposta càrrecs directius c 13926 (st:1)
82 - Barcelona Institut La Sedeta - MR,O - IN Proposta càrrecs directius c 14940 (st:1) TIC
83 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - VR,ME - IN Proposta centre màxima complexitat c 00603 (st:1) CMC
84 - Barcelona Institut La Guineueta - GC,E - IN Proposta centre màxima complexitat c 01403 (st:1) CMC
85 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - PB,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 03312 (st:1) CMC
86 - Barcelona Institut Barri Besòs - MS,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 03422 (st:1) CMC
87 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - MM,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 03707 (st:1) CMC
88 - Barcelona Institut Escola Arts - AC,MS - IN Proposta centre màxima complexitat c 04496 (st:1) CMC
89 - Barcelona Institut Josep Comas i Solà - PA,R - IN Proposta centre màxima complexitat c 05783 (st:1) CMC
90 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - VG,ME - IN Proposta centre màxima complexitat c 10786 (st:1) CMC
91 - Barcelona Institut Montjuïc - BM,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 14389 (st:1) CMC
92 - Barcelona Institut Verdaguer - BS,D - IN Proposta centre màxima complexitat c 14929 (st:1) CMC
93 - Barcelona Institut Galileo Galilei - C,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 15667 (st:1) CMC
94 - Barcelona Institut Galileo Galilei - PG,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 15691 (st:1) CMC
95 - Barcelona Institut Consell de Cent - MP,S - IN Proposta centre màxima complexitat c 17122 (st:1) CMC
96 - Barcelona Institut La Guineueta - LO,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 18616 (st:1) CMC
97 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - SC,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 20160 (st:1) CMC
98 - Barcelona Institut Montjuïc - LB,C - IN Proposta centre màxima complexitat c 20230 (st:1) CMC
99 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - SC,E - IN Proposta centre màxima complexitat c 20835 (st:1) CMC
100 - Barcelona Institut Escola Turó de Roquetes - FA,RJ - IN Proposta centre màxima complexitat c 23817 (st:1) CMC
101 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - AO,G - IN Proposta centre màxima complexitat c 23881 (st:1) CMC
102 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - ML,ME - IN Proposta centre màxima complexitat c 24326 (st:1) CMC
103 - Barcelona Institut Montjuïc - SS,H - IN Proposta centre màxima complexitat c 26995 (st:1) CMC
104 - Barcelona Institut Pau Claris - PC,C - IN Proposta centre màxima complexitat c 27268 (st:1) CMC
105 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - AA,P - IN Proposta centre màxima complexitat c 32618 (st:1) CMC
106 - Barcelona Institut Joan Coromines - AP,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 33999 (st:1) CMC
107 - Barcelona Institut Escola Arts - FB,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 34286 (st:1) CMC
108 - Barcelona Institut Verdaguer - AHO,M - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 31279 (st:1) CMC
109 - Barcelona Institut Joan Coromines - MF,I - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 33514 (st:1) CMC
110 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - BL,A - IN Proposta continuïtat interins c 00943 (st:1)
111 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - SC,M - IN Proposta continuïtat interins c 06330 (st:1)
112 - Barcelona Institut Pedralbes - DR,S - IN Proposta continuïtat interins c 16272 (st:1)
113 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - PS,MP - IN Proposta continuïtat interins c 19659 (st:1)
114 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - FA,P - IN Proposta continuïtat interins c 19868 (st:1)
115 - Barcelona Institut L'Alzina - LM,D - IN Proposta continuïtat interins c 23258 (st:1)
116 - Barcelona Institut Quatre Cantons - VP,D - IN Proposta continuïtat interins c 29122 (st:1)
117 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - VR,O - IN Proposta continuïtat interins c 31238 (st:1)
118 - Barcelona Institut Poeta Maragall - NR,J - IN Proposta continuïtat interins c 32623 (st:1)
119 - Barcelona Institut Moisès Broggi - FP,J - IN Proposta lloc específic estructural c 00947 (st:1) LBI
120 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - GM,A - IN Proposta lloc específic estructural c 01807 (st:1) CMC TIC
121 - Barcelona Institut Valldemossa - SG,PA - IN Proposta lloc específic estructural c 03374 (st:1) IAN
122 - Barcelona Institut Front Marítim - BC,D - IN Proposta lloc específic estructural c 04321 (st:1) EGI
123 - Barcelona Institut Lluís Vives - PC,MM - IN Proposta lloc específic estructural c 05473 (st:1) TIC
124 - Barcelona Institut Príncep de Viana - CA,T - IN Proposta lloc específic estructural c 05705 (st:1) TIC
125 - Barcelona Institut Les Corts - DD,Y - IN Proposta lloc específic estructural c 05879 (st:1) TIC
126 - Barcelona Institut Maria Espinalt - CF,M - IN Proposta lloc específic estructural c 07498 (st:1) DIV
127 - Barcelona Institut Joan Brossa - GA,MC - IN Proposta lloc específic estructural c 08198 (st:1) EGI
128 - Barcelona Institut Pau Claris - MV,M - IN Proposta lloc específic estructural c 10359 (st:1) CMC IAN
129 - Barcelona Institut Pedralbes - GB,M - IN Proposta lloc específic estructural c 10591 (st:1) IAN
130 - Barcelona Institut Quatre Cantons - FF,M - IN Proposta lloc específic estructural c 11168 (st:1) EGI
131 - Barcelona Institut Pedralbes - RS,C - IN Proposta lloc específic estructural c 13886 (st:1) EDP
132 - Barcelona Institut Salvador Espriu - SP,C - IN Proposta lloc específic estructural c 13949 (st:1) DIV
133 - Barcelona Institut Lluís Vives - BC,A - IN Proposta lloc específic estructural c 14423 (st:1) IAN
134 - Barcelona Institut Sant Andreu - PG,P - IN Proposta lloc específic estructural c 14948 (st:1) DIV
135 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - PD,C - IN Proposta lloc específic estructural c 15011 (st:1) DIV
136 - Barcelona Institut Pau Claris - SS,R - IN Proposta lloc específic estructural c 15169 (st:1) CMC IAN
137 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - GA,P - IN Proposta lloc específic estructural c 15596 (st:1) EGI
138 - Barcelona Institut Joan Coromines - GM,N - IN Proposta lloc específic estructural c 15669 (st:1) CMC DIV
139 - Barcelona Institut Pedralbes - CS,MJ - IN Proposta lloc específic estructural c 15943 (st:1) EGI
140 - Barcelona Institut Lluís Vives - LG,GM - IN Proposta lloc específic estructural c 18285 (st:1) DIV
141 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - VG,M - IN Proposta lloc específic estructural c 18853 (st:1) DIV
142 - Barcelona Institut Príncep de Viana - CA,R - IN Proposta lloc específic estructural c 19399 (st:1) IAN
143 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - JV,FJ - IN Proposta lloc específic estructural c 19864 (st:1) TIC
144 - Barcelona Institut Pedralbes - BF,J - IN Proposta lloc específic estructural c 19928 (st:1) DIV
145 - Barcelona Institut Martí Pous - LG,S - IN Proposta lloc específic estructural c 22402 (st:1) TIC
146 - Barcelona Institut Barri Besòs - SP,M - IN Proposta lloc específic estructural c 22727 (st:1) CMC EGI
147 - Barcelona Institut Maria Espinalt - CS,C - IN Proposta lloc específic estructural c 24526 (st:1) EGI
148 - Barcelona Institut La Sedeta - MA,O - IN Proposta lloc específic estructural c 25797 (st:1) EGI
149 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - RA,MM - IN Proposta lloc específic estructural c 26553 (st:1) EGI
150 - Barcelona Institut 22@ - MP,M - IN Proposta lloc específic estructural c 29986 (st:1) TIC
151 - Barcelona Institut Pedralbes - MF,E - IN Proposta lloc específic estructural c 31923 (st:1) IAN
152 - Barcelona Institut Escola Antaviana - L,A - PP Adjudicació comarques c - (st:1)
153 - Barcelona Institut Lluís Vives - HB,A - PP Fase d'elecció c - (st:1)
154 - Barcelona Institut Ernest Lluch - OG,A - PP Fase d'elecció c - (st:1)
155 - Barcelona Institut Maria Espinalt - MC,B - PP Fase d'elecció c - (st:1)
156 - Barcelona Institut Jaume Balmes - LD,J - PP Fase d'elecció c - (st:1)
157 - Barcelona Institut Icària - MS,MA - PP Fase d'elecció c - (st:1)
158 - Barcelona Institut Fort Pius - SF,A - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1)
159 - Barcelona Institut Pau Claris - SB,S - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1) CMC DIV
160 - Barcelona Institut Escola Costa i Llobera - FP,JA - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1) EGI
161 - Barcelona Institut Martí Pous - FG,E - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1)
162 - Barcelona Institut Flos i Calcat - LL,M - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1) CMC
163 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - PR,R - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
164 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - FM,N - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
165 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - GC,S - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
166 - Barcelona Institut Escola del Treball - CQ,VM - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
167 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - AA,JM - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
168 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - CN,G - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
169 - Barcelona Institut Poeta Maragall - VH,L - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
170 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - GL,O - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
171 - Barcelona Institut Les Corts - PB,G - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
172 - Barcelona Institut Vila de Gràcia - OP,A - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
173 - Barcelona Institut La Sedeta - LP,A - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
174 - Barcelona Institut Emperador Carles - BR,GA - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
175 - Barcelona Institut Emperador Carles - GP,AA - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
176 - Barcelona Institut Valldemossa - GV,D - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
177 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - AS,JL - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) DIV
178 - Barcelona Institut Teresa Pàmies - GV,N - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) TIC
179 - Barcelona Institut Les Corts - RG,M - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) TIC
180 - Barcelona Institut Les Corts - VF,H - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) IAN
181 - Barcelona Institut Salvador Espriu - YR,H - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) TIC
182 - Barcelona Institut Francisco de Goya - PM,E - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
183 - Barcelona Institut Verdaguer - RP,R - PS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
184 - Barcelona Institut Barri Besòs - RS,E - PS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC