Llengua estrangera: francès 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Almoster Escola Ramon Sugrañes - MP,C - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 23316 (st:43)