Programa de formació i inserció (590EC) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Pere de Ribes Institut Can Puig - NM,EM - IN Proposta lloc específic temporal c 05030 (st:2)
2 - Sant Pere de Ribes Institut Can Puig - BR,GA - IN Proposta lloc específic temporal c 12886 (st:2)
3 - Sant Pere de Ribes Institut Can Puig - AP,J - IN Proposta lloc específic temporal c 19680 (st:2)
4 - Santa Coloma de Gramenet Institut Terra Roja - CP,P - IN Proposta lloc específic temporal c 24263 (st:2) CMC
5 - Badalona Institut La Pineda - MM,MD - IN Proposta lloc específic temporal c 26141 (st:2) CMC
6 - Badalona Institut Isaac Albéniz - EE,ML - IN Proposta lloc específic temporal c 29637 (st:2)
7 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - ML,M - IN Proposta lloc específic temporal c 30622 (st:2)
8 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - GM,B - PP Proposta lloc específic temporal c 2019-3-00009 (st:2)