Formació professional bàsica (590EC) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - AM,JD - IN Proposta lloc específic temporal c 06576 (st:3)
2 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - GD,FA - IN Proposta lloc específic temporal c 23445 (st:3)
3 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - SR,R - IN Proposta lloc específic temporal c 24256 (st:3)