Formació professional bàsica (590EC) 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Roquetes Institut Roquetes - MT,S - IN Proposta lloc específic temporal c 04716 (st:44)
2 - Roquetes Institut Roquetes - BF,M - IN Proposta lloc específic temporal c 08989 (st:44)
3 - Roquetes Institut Roquetes - PF,C - IN Proposta lloc específic temporal c 15239 (st:44)