Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Escola Doctor Alberich i Casas - AV,H - PP Proposta lloc específic temporal c 2019-3-00026 (st:43) Llengua signes