Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Montserrat - MP,MG - CS Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Emperador Carles - CZ,A - CS Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Montjuïc - SM,D - IN Fase d'elecció c 03952 (st:1) CMC
4 - Barcelona Institut Escola Antaviana - ZP,RE - IN Fase d'elecció c 03966 (st:1)
5 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - DG,S - IN Fase d'elecció c 07408 (st:1) CMC
6 - Barcelona Institut Barri Besòs - EM,E - IN Proposta lloc específic temporal c 00644 (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut Pau Claris - FB,AM - IN Proposta lloc específic temporal c 03909 (st:1) CMC
8 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - AC,CT - IN Proposta lloc específic temporal c 03979 (st:1) CMC
9 - Barcelona Institut Teresa Pàmies - MP,M - IN Proposta lloc específic temporal c 05274 (st:1)
10 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - GA,MJ - IN Proposta lloc específic temporal c 05484 (st:1)
11 - Barcelona Institut Josep Pla - BR,MP - IN Proposta lloc específic temporal c 07507 (st:1)
12 - Barcelona Institut Quatre Cantons - BT,B - IN Proposta lloc específic temporal c 08564 (st:1)
13 - Barcelona Institut Valldemossa - MV,MJ - IN Proposta lloc específic temporal c 12157 (st:1)
14 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - CA,R - IN Proposta lloc específic temporal c 12775 (st:1) CMC
15 - Barcelona Institut Barri Besòs - BR,MM - IN Proposta lloc específic temporal c 13022 (st:1) CMC
16 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - OA,A - IN Proposta lloc específic temporal c 13116 (st:1)
17 - Barcelona Institut Sant Andreu - NC,N - IN Proposta lloc específic temporal c 13548 (st:1)
18 - Barcelona Institut Icària - PM,AI - IN Proposta lloc específic temporal c 19890 (st:1)
19 - Barcelona Institut Valldemossa - AS,L - IN Proposta lloc específic temporal c 23014 (st:1)
20 - Barcelona Institut Joan Brossa - MG,L - IN Proposta lloc específic temporal c 23241 (st:1)
21 - Barcelona Institut Verdaguer - EM,EP - IN Proposta lloc específic temporal c 24304 (st:1) CMC
22 - Barcelona Institut Lluís Vives - MB,J - IN Proposta lloc específic temporal c 27229 (st:1)
23 - Barcelona Institut Poeta Maragall - BC,R - IN Proposta lloc específic temporal c 31663 (st:1)
24 - Barcelona Institut Fort Pius - AC,M - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 11622 (st:1)
25 - Barcelona Institut Verdaguer - LC,E - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 15288 (st:1) CMC
26 - Barcelona Institut Poeta Maragall - BG,L - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 15352 (st:1)
27 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - BC,J - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 18217 (st:1)
28 - Barcelona Institut Montserrat - VB,G - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 19519 (st:1)
29 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - MF,J - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 21161 (st:1) CMC
30 - Barcelona Institut Quatre Cantons - RC,A - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 29660 (st:1)
31 - Barcelona Institut Pau Claris - VG,M - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 29767 (st:1) CMC
32 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - TD,A - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 31459 (st:1)
33 - Barcelona Institut Joan Brossa - TS,A - IN Proposta lloc específic temporal(0,5) c 32895 (st:1)
34 - Barcelona Institut Fort Pius - SG,D - PP Proposta lloc específic temporal c - (st:1)