Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP del Vallès Occidental II - GB,A - CS Serveis educatius c - (st:4)
2 - CRP del Vallès Occidental II - RF,A - CS Serveis educatius c - (st:4)
3 - CRP del Vallès Occidental II - ZR,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
4 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - BF,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
5 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - CM,ML - CS Serveis educatius c - (st:4)
6 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - CL,L - CS Serveis educatius c - (st:4)
7 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - GP,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
8 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - MR,F - CS Serveis educatius c - (st:4)
9 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - PO,A - CS Serveis educatius c - (st:4)
10 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - PG,S - CS Serveis educatius c - (st:4)
11 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - SE,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
12 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - SM,C - CS Serveis educatius c - (st:4)
13 - CRP del Vallès Occidental VII - XP,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
14 - CRP del Vallès Occidental I - CX,C - CS Serveis educatius c - (st:4)
15 - CRP del Vallès Occidental I - NR,R - CS Serveis educatius c - (st:4)
16 - CRP del Vallès Occidental V - FC,Q - CS Serveis educatius c - (st:4)
17 - CRP Vallès Occidental VIII - MM,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
18 - CRP Vallès Occidental VIII - NR,I - CS Serveis educatius c - (st:4)
19 - CRP del Vallès Occidental III - SC,A - CS Serveis educatius c - (st:4)
20 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - AM,ML - IN Serveis educatius c 06668 (st:4)
21 - LIC-0408 (Llengua i cohesió social) - P,P - IN Serveis educatius c 08574 (st:4)
22 - CRP del Vallès Occidental VI - TP,L - IN Serveis educatius c 24260 (st:4)
23 - CRP del Vallès Occidental VI - NG,C - IN Serveis educatius c 26955 (st:4)
24 - CRP del Vallès Occidental IV - P,I - IN Serveis educatius c 33852 (st:4)
25 - CRP del Vallès Occidental III - TF,X - PP Serveis educatius c - (st:4)