Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CRP del Vallès Oriental III - ER,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
2 - CRP del Maresme I - BC,A - CS Serveis educatius c - (st:5)
3 - CRP del Maresme I - BR,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
4 - CRP del Maresme I - RQ,J - CS Serveis educatius c - (st:5)
5 - CRP del Vallès Oriental I - CS,CM - CS Serveis educatius c - (st:5)
6 - CRP del Vallès Oriental I - RE,N - CS Serveis educatius c - (st:5)
7 - CRP del Vallès Oriental II - FC,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
8 - CRP del Vallès Oriental II - GP,A - CS Serveis educatius c - (st:5)
9 - CRP del Maresme II - LR,C - CS Serveis educatius c - (st:5)
10 - CRP del Maresme II - MS,C - CS Serveis educatius c - (st:5)
11 - CRP del Maresme II - OG,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
12 - CRP del Maresme III - DC,SR - CS Serveis educatius c - (st:5)
13 - CRP del Maresme III - MS,J - CS Serveis educatius c - (st:5)
14 - CRP del Vallès Oriental IV - GB,S - CS Serveis educatius c - (st:5)
15 - CRP del Vallès Oriental IV - MA,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
16 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - EL,C - CS Serveis educatius c - (st:5)
17 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - JR,B - CS Serveis educatius c - (st:5)
18 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - LV,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
19 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - MT,ME - CS Serveis educatius c - (st:5)
20 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - PP,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
21 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - PC,N - CS Serveis educatius c - (st:5)
22 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - VC,J - CS Serveis educatius c - (st:5)
23 - LIC-0508 (Llengua i cohesió social) - VC,M - CS Serveis educatius c - (st:5)
24 - CRP del Vallès Oriental III - CR,D - PP Serveis educatius c - (st:5)