Sense especificar especialitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - BA,MC - CS Serveis educatius c - (st:6)
2 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - ES,MM - CS Serveis educatius c - (st:6)
3 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - GC,F - CS Serveis educatius c - (st:6)
4 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - PG,J - CS Serveis educatius c - (st:6)
5 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - RM,O - CS Serveis educatius c - (st:6)
6 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - VT,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
7 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - VC,MA - CS Serveis educatius c - (st:6)
8 - CRP del Berguedà - BC,A - CS Serveis educatius c - (st:6)
9 - CRP del Bages - CR,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
10 - CRP del Bages - HM,D - CS Serveis educatius c - (st:6)
11 - CRP del Bages - PT,P - CS Serveis educatius c - (st:6)
12 - CdA de l'Alt Berguedà - VM,J - CS Serveis educatius c - (st:6)
13 - CRP d'Osona - SM,D - CS Serveis educatius c - (st:6)
14 - CRP d'Osona - TS,L - CS Serveis educatius c - (st:6)
15 - Ext. de CRP de Perafita - FH,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
16 - Ext. de CRP de Bagà - OS,I - CS Serveis educatius c - (st:6)
17 - CRP de l'Anoia - BM,D - CS Serveis educatius c - (st:6)
18 - CRP de l'Anoia - RA,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
19 - CRP de l'Anoia - RF,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
20 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - RV,R - IN Serveis educatius c 11527 (st:6)
21 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - GV,J - IN Serveis educatius c 21971 (st:6)
22 - LIC-1060 (Llengua i cohesió social) - AF,M - PS Serveis educatius c - (st:6)