Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

Destinacions provisionals 20/21
per especialitat i servei territorial

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-Alemany --cat-> 1=10 - 2=2 - 3=10 - 4=4 - 5=4 - 6=3 - 17=6 - 25=1 - 43=1 - 44=1 -
134-Àrab --cat-> 4=1 - 17=1 - 25=1 - 43=1 -
135-Italià --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=1 - 4=2 - 17=1 - 25=2 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=1 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 17=1 - 25=1 - 43=2 -
190-Espanyol --cat-> 1=9 - 17=2 - 25=1 - 43=1 -
192-Francès --cat-> 1=14 - 2=7 - 3=4 - 4=5 - 5=4 - 6=4 - 17=5 - 25=2 - 43=9 - 44=4 -
193-GPS-Anglès (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=22 - 2=16 - 3=14 - 4=14 - 5=11 - 6=12 - 17=16 - 25=8 - 43=12 - 44=4 -
195-Català --cat-> 1=3 - 4=2 - 25=2 - 43=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=25 - 2=21 - 3=23 - 4=32 - 5=18 - 6=9 - 17=28 - 25=18 - 43=27 - 44=7 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=5 - 2=10 - 3=3 - 4=23 - 5=5 - 6=3 - 17=7 - 25=2 - 43=12 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=10 - 2=3 - 3=4 - 4=8 - 5=3 - 6=1 - 17=4 - 25=5 - 43=3 - 44=1 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=5 - 2=3 - 4=2 - 6=5 - 17=4 - 25=2 - 43=2 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=46 - 2=30 - 3=36 - 4=34 - 5=22 - 6=20 - 17=37 - 25=17 - 43=32 - 44=9 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=8 - 2=6 - 3=7 - 4=7 - 5=6 - 6=2 - 17=7 - 25=3 - 43=1 - 44=4 -
507-Informàtica --cat-> 1=60 - 2=36 - 3=45 - 4=43 - 5=26 - 6=21 - 17=34 - 25=16 - 43=26 - 44=8 -
508-DIV-Intervenció sociocomunitària (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=21 - 2=19 - 3=20 - 4=23 - 5=30 - 6=16 - 17=35 - 25=13 - 43=22 - 44=12 -
509-Navegació i instal·lacions marines --cat-> 17=1 -
510-Organització i gestió comercial --cat-> 1=21 - 2=14 - 3=23 - 4=22 - 5=18 - 6=18 - 17=16 - 25=7 - 43=16 - 44=4 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=9 - 2=6 - 3=10 - 4=6 - 5=1 - 6=6 - 17=5 - 25=5 - 43=6 - 44=1 -
512-Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=6 - 2=6 - 3=9 - 4=12 - 5=9 - 6=4 - 17=10 - 25=1 - 43=13 - 44=3 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=6 - 3=1 - 4=3 - 17=3 - 25=3 - 43=4 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=4 -
515-GPS-Processos de producció agrària (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=4 - 2=1 - 3=2 - 4=4 - 5=7 - 17=4 - 25=9 - 43=4 - 44=2 -
516-Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=2 - 5=1 - 6=2 - 17=3 - 25=4 - 43=7 - 44=2 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=8 - 2=8 - 3=4 - 4=8 - 5=6 - 6=4 - 17=7 - 25=3 - 43=5 - 44=3 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=15 - 2=15 - 3=12 - 4=9 - 5=5 - 6=6 - 17=10 - 25=8 - 43=9 - 44=5 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=8 - 4=8 - 25=2 - 43=2 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 4=6 - 5=2 - 6=3 - 25=1 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=1 - 3=2 - 4=3 - 17=2 - 25=1 - 43=3 - 44=3 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=3 - 5=1 - 6=2 - 17=2 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=3 - 2=3 - 3=3 - 4=7 - 5=5 - 6=3 - 17=3 - 43=5 - 44=1 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=13 - 2=13 - 3=13 - 4=12 - 5=5 - 6=7 - 17=16 - 25=3 - 43=11 - 44=1 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=4 - 2=3 - 3=5 - 4=14 - 5=9 - 6=3 - 17=18 - 25=4 - 43=3 - 44=4 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=2 - 2=2 - 3=2 - 4=3 - 5=1 - 6=4 - 17=5 - 25=1 - 43=3 - 44=1 -
603-Estètica --cat-> 1=12 - 2=9 - 3=5 - 4=10 - 5=5 - 6=3 - 17=3 - 25=4 - 43=4 - 44=2 -
604-Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=3 - 3=3 - 4=3 - 5=1 - 6=1 - 17=2 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 3=1 - 25=1 - 43=1 -
606-Instal·lacions electrotècniques --cat-> 1=6 - 2=10 - 3=5 - 4=9 - 5=5 - 6=3 - 17=8 - 25=5 - 43=14 - 44=4 -
607-Instal·lacions i equips de criança i de cultiu --cat-> 44=1 -
608-Laboratori --cat-> 1=2 - 2=4 - 3=4 - 4=3 - 5=2 - 6=3 - 17=3 - 43=1 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=11 - 2=12 - 3=16 - 4=21 - 5=8 - 6=8 - 17=9 - 25=6 - 43=11 - 44=5 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=5 - 2=7 - 3=10 - 4=8 - 5=7 - 6=10 - 17=12 - 25=4 - 43=14 - 44=9 -
612-Oficina de projectes de construcció --cat-> 1=2 - 4=1 - 17=2 - 25=2 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=4 - 4=1 - 6=2 - 17=1 - 25=4 - 43=2 - 44=1 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 2=2 - 3=1 - 4=4 - 5=2 - 17=2 - 43=6 -
616-Operacions i equips de producció agrària --cat-> 1=2 - 3=2 - 4=4 - 5=2 - 17=6 - 25=4 - 43=5 -
617-Patronatge i confecció --cat-> 4=4 - 5=4 - 17=3 - 25=3 -
618-Perruqueria --cat-> 1=7 - 2=4 - 3=4 - 4=12 - 5=6 - 6=2 - 17=4 - 25=2 - 43=7 - 44=3 -
619-GPS-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=5 - 2=10 - 3=6 - 4=7 - 5=10 - 6=7 - 17=10 - 25=5 - 43=4 - 44=2 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=24 - 2=31 - 3=29 - 4=23 - 5=28 - 6=15 - 17=24 - 25=15 - 43=31 - 44=9 -
621-Processos comercials --cat-> 1=13 - 2=13 - 3=25 - 4=19 - 5=17 - 6=10 - 17=13 - 25=4 - 43=17 - 44=5 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=14 - 2=26 - 3=26 - 4=18 - 5=30 - 6=9 - 17=28 - 25=13 - 43=22 - 44=5 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 1=1 - 3=3 - 4=6 - 17=4 - 25=1 - 43=3 - 44=1 -
624-Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics --cat-> 6=1 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=9 - 2=14 - 3=13 - 4=25 - 5=22 - 6=18 - 17=26 - 25=11 - 43=17 - 44=8 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=4 - 2=1 - 3=1 - 4=5 - 5=5 - 6=4 - 17=4 - 25=3 - 43=3 - 44=3 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=29 - 2=25 - 3=23 - 4=21 - 5=11 - 6=8 - 17=23 - 25=8 - 43=12 - 44=6 -
628-Soldadures --cat-> 1=7 - 4=1 - 43=3 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=15 - 4=2 - 25=2 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=7 - 2=3 - 6=4 - 17=1 -
708-Dibuix tècnic --cat-> 1=6 - 2=1 - 6=1 - 17=2 - 25=1 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=9 - 2=1 - 6=1 - 17=1 - 25=2 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=2 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=4 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=10 - 2=8 - 6=4 - 17=3 - 25=3 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=5 - 2=2 - 6=1 - 17=2 - 25=1 -
718-Materials i tecnologia:ceràmica i vidre --cat-> 17=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=5 - 6=1 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=4 - 2=5 - 6=3 - 17=3 - 25=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=2 - 2=3 - 6=1 - 17=3 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=2 - 2=2 - 6=2 - 17=2 - 25=1 -
725-Volum --cat-> 1=3 - 2=1 - 6=2 - 17=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 2=2 - 6=1 -
809-EDP-Modelisme i maquetisme (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=2 -
810-GPS-Motlles i resproduccions (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 17=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=2 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 1=2 - 2=2 - 6=1 -
814-Tècniques de gravat i estampació --cat-> 2=1 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=4 -
819-Tècniques murals --cat-> 1=1 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=39 - 2=31 - 3=11 - 4=19 - 5=9 - 6=20 - 17=25 - 25=12 - 43=27 - 44=8 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=28 - 2=40 - 3=21 - 4=21 - 5=11 - 6=15 - 17=46 - 25=22 - 43=25 - 44=7 -
AIP-Aula integral de suport --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=3 - 4=1 - 5=2 - 6=1 - 17=1 - 25=4 - 43=2 -
AIS-Aula integral de suport --cat-> 2=1 - 3=2 - 4=1 - 5=2 - 6=1 - 17=1 - 43=1 - 44=1 -
AL-Alemany --cat-> 1=9 - 2=7 - 3=9 - 4=3 - 5=9 - 6=8 - 17=3 - 25=3 - 43=11 - 44=2 -
ALL-Audició i llenguatge --cat-> 1=11 - 2=39 - 3=36 - 4=66 - 5=59 - 6=27 - 17=70 - 25=27 - 43=38 - 44=10 -
ALP-Suport intensiu a l'audició i llenguatge a inf. i prim. --cat-> 1=8 - 2=5 - 3=2 - 4=2 - 5=2 - 6=2 - 17=3 - 43=1 -
ALS-Suport intensiu a l'audició i el llenguatge a secundària --cat-> 2=2 -
AN-Anglès --cat-> 1=180 - 2=201 - 3=245 - 4=256 - 5=236 - 6=148 - 17=222 - 25=116 - 43=168 - 44=55 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=27 - 2=28 - 3=24 - 4=35 - 5=25 - 6=18 - 17=23 - 25=16 - 43=27 - 44=8 -
CN-EGI-Biologia i geologia (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=142 - 2=135 - 3=157 - 4=178 - 5=176 - 6=102 - 17=151 - 25=71 - 43=127 - 44=31 -
DI-Dibuix --cat-> 1=75 - 2=83 - 3=94 - 4=104 - 5=89 - 6=51 - 17=86 - 25=40 - 43=71 - 44=26 -
ECO-Economia --cat-> 1=33 - 2=37 - 3=51 - 4=47 - 5=43 - 6=19 - 17=41 - 25=19 - 43=33 - 44=8 -
EES-Pedagogia terapèutica --cat-> 1=169 - 2=184 - 3=148 - 4=192 - 5=186 - 6=107 - 17=192 - 25=84 - 43=138 - 44=35 -
EF-Educació física --cat-> 1=114 - 2=112 - 3=125 - 4=156 - 5=121 - 6=103 - 17=148 - 25=81 - 43=112 - 44=29 -
FI-Filosofia --cat-> 1=58 - 2=38 - 3=45 - 4=62 - 5=45 - 6=30 - 17=46 - 25=32 - 43=45 - 44=11 -
FQ-Física i química --cat-> 1=110 - 2=114 - 3=120 - 4=144 - 5=128 - 6=90 - 17=139 - 25=69 - 43=111 - 44=29 -
FR-Francès --cat-> 1=38 - 2=29 - 3=40 - 4=51 - 5=47 - 6=26 - 17=53 - 25=26 - 43=31 - 44=14 -
GE-Geografia i història --cat-> 1=159 - 2=179 - 3=219 - 4=238 - 5=213 - 6=152 - 17=206 - 25=103 - 43=158 - 44=42 -
I76-Operacions i equips de producció agrària (IFE) --cat-> 2=1 - 5=1 - 25=1 -
I81-Processos comercials (IFE) --cat-> 25=1 - 43=2 -
I82-Processos de gestió administrativa (IFE) --cat-> 1=1 - 2=4 - 17=3 - 44=2 -
IEF-Educació física (IFE) --cat-> 2=1 - 3=1 - 5=1 - 6=1 - 25=1 - 43=2 -
INF-DIV-Educació infantil (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=550 - 2=405 - 3=355 - 4=396 - 5=335 - 6=242 - 17=468 - 25=216 - 43=281 - 44=72 -
IPS-Orientació educativa (IFE) --cat-> 1=4 - 2=10 - 3=11 - 4=2 - 5=5 - 6=2 - 17=5 - 25=6 - 43=7 - 44=5 -
IT-Italià --cat-> 1=3 - 3=1 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=177 - 2=180 - 3=177 - 4=201 - 5=208 - 6=131 - 17=216 - 25=98 - 43=161 - 44=48 -
LE-Llengua castellana i literatura --cat-> 1=129 - 2=143 - 3=170 - 4=189 - 5=208 - 6=132 - 17=179 - 25=79 - 43=136 - 44=34 -
MA-Matemàtiques --cat-> 1=183 - 2=212 - 3=227 - 4=252 - 5=228 - 6=161 - 17=241 - 25=110 - 43=196 - 44=50 -
MU-EGI-Música (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=52 - 2=49 - 3=60 - 4=62 - 5=69 - 6=41 - 17=50 - 25=27 - 43=58 - 44=7 -
PAN-EGI-Llengua estrangera: anglès (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=174 - 2=171 - 3=203 - 4=193 - 5=176 - 6=122 - 17=195 - 25=113 - 43=154 - 44=43 -
PEF-Educació física --cat-> 1=109 - 2=109 - 3=90 - 4=133 - 5=112 - 6=65 - 17=148 - 25=68 - 43=93 - 44=27 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 3=1 - 4=4 - 5=3 - 17=18 - 25=2 - 43=1 - 44=1 -
PMU-Música --cat-> 1=102 - 2=106 - 3=98 - 4=96 - 5=98 - 6=58 - 17=111 - 25=57 - 43=78 - 44=28 -
PQP-Programa de formació i inserció (590EC) --cat-> 1=11 - 2=8 - 3=7 - 4=12 - 5=6 - 6=7 - 17=7 - 25=20 - 43=11 - 44=6 -
PRI-EGI-Educació primària (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=992 - 2=896 - 3=760 - 4=934 - 5=831 - 6=584 - 17=1043 - 25=484 - 43=623 - 44=183 -
PSI-Orientació educativa --cat-> 1=206 - 2=199 - 3=172 - 4=227 - 5=175 - 6=107 - 17=185 - 25=86 - 43=141 - 44=28 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=42 - 2=16 - 3=22 - 4=27 - 5=20 - 6=9 - 17=12 - 25=3 - 43=14 - 44=7 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=13 - 2=13 - 3=17 - 4=13 - 5=8 - 6=5 - 17=12 - 25=6 - 43=8 - 44=1 -
SFP-Formació professional bàsica (590EC) --cat-> 1=3 - 2=2 - 3=3 - 4=3 - 5=2 - 6=2 - 17=2 - 25=2 - 43=2 - 44=3 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=26 - 2=20 - 3=27 - 4=18 - 5=15 - 6=6 - 17=15 - 25=5 - 43=12 - 44=3 -
SRP-CEE proveïdor de serveis i recursos --cat-> 1=10 - 3=4 - 17=2 - 43=2 -
TEC-Tecnologia --cat-> 1=139 - 2=124 - 3=148 - 4=155 - 5=156 - 6=104 - 17=153 - 25=87 - 43=112 - 44=40 -
UAL-Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge --cat-> 2=5 - 3=2 - 4=5 - 5=2 - 25=3 - 43=1 -
UEE-Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària --cat-> 1=44 - 2=59 - 3=53 - 4=61 - 5=31 - 6=32 - 17=40 - 25=29 - 43=50 - 44=15 -
UES-Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària --cat-> 1=35 - 2=63 - 3=53 - 4=50 - 5=63 - 6=39 - 17=65 - 25=31 - 43=55 - 44=20 -
Z-Sense especificar especialitat --cat-> 1=34 - 2=37 - 3=26 - 4=23 - 5=24 - 6=19 - 17=49 - 25=37 - 43=30 - 44=13 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

23/07/2021 13:40 (6171)