Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

Destinacions definitives 21/22
per especialitat i servei territorial

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-Alemany --cat-> 1=14 - 3=10 - 4=4 - 5=2 - 6=3 - 17=5 - 25=1 - 43=2 - 44=1 -
134-Àrab --cat-> 4=1 - 17=1 - 25=1 - 43=1 -
135-Italià --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=1 - 4=2 - 17=1 - 25=2 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=1 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 17=1 - 25=1 - 43=2 -
190-Espanyol --cat-> 1=9 - 17=2 - 25=1 - 43=2 -
191-Grec modern --cat-> 1=1 -
192-Francès --cat-> 1=12 - 2=5 - 3=6 - 4=7 - 5=4 - 6=5 - 17=8 - 25=2 - 43=6 - 44=4 -
193-Anglès --cat-> 1=24 - 2=16 - 3=13 - 4=13 - 5=11 - 6=13 - 17=19 - 25=8 - 43=14 - 44=5 -
195-Català --cat-> 1=5 - 4=1 - 17=1 - 25=2 - 43=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=20 - 2=16 - 3=30 - 4=29 - 5=18 - 6=6 - 17=34 - 25=10 - 43=30 - 44=8 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=6 - 2=9 - 3=3 - 4=27 - 5=3 - 6=4 - 17=4 - 25=2 - 43=12 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=8 - 2=5 - 3=4 - 4=5 - 5=3 - 6=3 - 17=3 - 25=5 - 43=2 - 44=1 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=3 - 2=2 - 4=1 - 6=4 - 17=4 - 25=2 - 43=1 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=38 - 2=34 - 3=33 - 4=34 - 5=23 - 6=17 - 17=40 - 25=18 - 43=26 - 44=13 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=5 - 2=8 - 3=4 - 4=6 - 5=5 - 6=1 - 17=6 - 25=3 - 43=2 - 44=5 -
507-Informàtica --cat-> 1=61 - 2=28 - 3=50 - 4=30 - 5=18 - 6=20 - 17=31 - 25=15 - 43=22 - 44=8 -
508-DIV-Intervenció sociocomunitària (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=16 - 2=18 - 3=18 - 4=18 - 5=25 - 6=9 - 17=29 - 25=10 - 43=16 - 44=10 -
509-Navegació i instal·lacions marines --cat-> 1=1 - 17=1 -
510-IAN-Organització i gestió comercial (Perfil lingüístic anglès) --cat-> 1=20 - 2=16 - 3=28 - 4=25 - 5=18 - 6=14 - 17=15 - 25=4 - 43=18 - 44=5 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=8 - 2=8 - 3=11 - 4=3 - 6=7 - 17=5 - 25=4 - 43=5 - 44=2 -
512-Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=5 - 2=6 - 3=9 - 4=13 - 5=8 - 6=4 - 17=10 - 25=2 - 43=18 - 44=3 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=4 - 3=1 - 4=2 - 17=4 - 25=1 - 43=3 - 44=1 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=3 -
515-Processos de producció agrària --cat-> 1=3 - 2=3 - 3=2 - 4=3 - 5=7 - 17=3 - 25=8 - 43=5 - 44=2 -
516-Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=5 - 2=1 - 3=1 - 4=1 - 6=3 - 17=1 - 25=5 - 43=7 - 44=2 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=5 - 2=5 - 3=6 - 4=6 - 5=6 - 6=5 - 17=6 - 43=3 - 44=1 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=13 - 2=16 - 3=12 - 4=10 - 5=5 - 6=5 - 17=11 - 25=7 - 43=8 - 44=4 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=8 - 4=6 - 25=2 - 43=1 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 4=5 - 5=2 - 6=3 - 25=1 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=2 - 3=2 - 4=2 - 17=2 - 25=1 - 43=2 - 44=2 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 1=1 - 3=1 - 4=2 - 5=1 - 6=2 - 17=2 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=3 - 2=3 - 3=5 - 4=8 - 5=5 - 6=4 - 17=2 - 43=6 - 44=1 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=12 - 2=10 - 3=12 - 4=12 - 5=5 - 6=7 - 17=16 - 25=3 - 43=7 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=5 - 2=2 - 3=6 - 4=15 - 5=7 - 6=3 - 17=16 - 25=6 - 43=5 - 44=4 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=4 - 2=2 - 3=2 - 4=5 - 5=2 - 6=4 - 17=2 - 25=1 - 43=5 - 44=1 -
603-Estètica --cat-> 1=9 - 2=9 - 3=3 - 4=9 - 5=4 - 6=1 - 17=3 - 25=6 - 43=4 - 44=3 -
604-Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=2 - 3=3 - 4=1 - 5=1 - 6=1 - 17=3 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 1=1 - 3=1 - 43=1 - 44=1 -
606-Instal·lacions electrotècniques --cat-> 1=9 - 2=9 - 3=7 - 4=13 - 5=5 - 6=5 - 17=12 - 25=5 - 43=16 - 44=5 -
607-Instal·lacions i equips de criança i de cultiu --cat-> 44=2 -
608-Laboratori --cat-> 1=2 - 2=3 - 3=4 - 4=2 - 5=2 - 6=1 - 17=3 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=14 - 2=17 - 3=20 - 4=20 - 5=8 - 6=9 - 17=12 - 25=5 - 43=12 - 44=6 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=4 - 2=10 - 3=8 - 4=10 - 5=6 - 6=6 - 17=13 - 25=3 - 43=14 - 44=11 -
612-GPS-Oficina de projectes de construcció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=1 - 4=1 - 17=3 - 25=3 -
613-Oficina de projectes de fabricació mecànica --cat-> 43=1 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=4 - 4=1 - 6=2 - 25=3 - 43=2 - 44=1 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 2=1 - 4=2 - 6=1 - 17=3 - 43=2 -
616-Operacions i equips de producció agrària --cat-> 1=1 - 2=2 - 3=2 - 4=2 - 5=2 - 17=5 - 25=3 - 43=5 - 44=1 -
617-Patronatge i confecció --cat-> 4=3 - 5=3 - 17=1 - 25=3 -
618-Perruqueria --cat-> 1=6 - 2=8 - 3=6 - 4=11 - 5=5 - 6=1 - 17=4 - 25=3 - 43=7 - 44=5 -
619-GPS-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=5 - 2=14 - 3=4 - 4=9 - 5=9 - 6=8 - 17=8 - 25=5 - 43=4 - 44=2 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=26 - 2=29 - 3=26 - 4=24 - 5=26 - 6=16 - 17=26 - 25=10 - 43=19 - 44=8 -
621-Processos comercials --cat-> 1=16 - 2=15 - 3=24 - 4=17 - 5=19 - 6=9 - 17=13 - 25=2 - 43=10 - 44=5 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=19 - 2=20 - 3=23 - 4=22 - 5=26 - 6=9 - 17=30 - 25=15 - 43=22 - 44=7 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 1=2 - 3=5 - 4=4 - 17=1 - 25=1 - 43=2 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=6 - 2=12 - 3=14 - 4=22 - 5=18 - 6=14 - 17=20 - 25=7 - 43=14 - 44=3 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=4 - 2=1 - 4=2 - 5=4 - 6=2 - 17=2 - 25=3 - 43=2 - 44=2 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=21 - 2=23 - 3=31 - 4=22 - 5=12 - 6=7 - 17=20 - 25=9 - 43=16 - 44=10 -
628-Soldadures --cat-> 1=5 - 4=2 - 43=2 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=11 - 4=4 - 25=1 - 43=1 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=10 - 2=5 - 6=3 - 17=2 - 25=1 -
708-EDP-Dibuix tècnic (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=4 - 17=1 - 25=1 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=6 - 2=1 - 6=1 - 17=1 - 25=2 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=3 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=3 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=15 - 2=10 - 6=5 - 17=2 - 25=5 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 4=1 - 6=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=5 - 2=3 - 6=1 - 17=2 - 25=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=5 - 2=1 - 6=2 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=6 - 2=6 - 4=1 - 6=2 - 17=4 - 25=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=5 - 2=3 - 6=1 - 17=2 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=5 - 2=2 - 6=1 - 17=2 - 25=1 -
725-Volum --cat-> 1=4 - 6=2 - 17=1 - 25=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 2=3 - 6=1 -
809-EDP-Modelisme i maquetisme (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=1 -
810-Motlles i reproduccions --cat-> 1=1 - 17=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=3 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 1=2 - 2=2 - 6=1 -
814-Tècniques de gravat i estampació --cat-> 2=1 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=3 -
818-Tècniques del metall --cat-> 1=1 -
819-Tècniques murals --cat-> 1=1 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=27 - 2=35 - 3=16 - 4=17 - 5=8 - 6=24 - 17=25 - 25=17 - 43=26 - 44=10 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=26 - 2=39 - 3=18 - 4=22 - 5=11 - 6=20 - 17=35 - 25=24 - 43=27 - 44=8 -
AIP-Aula integral de suport --cat-> 1=1 - 2=1 - 3=4 - 4=1 - 5=2 - 6=1 - 17=3 - 25=3 - 43=2 -
AIS-Aula integral de suport --cat-> 2=3 - 3=1 - 5=3 - 17=1 - 43=1 - 44=2 -
AL-Alemany --cat-> 1=12 - 2=8 - 3=11 - 4=5 - 5=9 - 6=7 - 17=3 - 25=3 - 43=10 - 44=2 -
ALL-Audició i llenguatge --cat-> 1=25 - 2=43 - 3=40 - 4=68 - 5=64 - 6=31 - 17=70 - 25=25 - 43=40 - 44=13 -
ALP-Suport intensiu a l'audició i llenguatge a inf. i prim. --cat-> 1=8 - 2=5 - 3=3 - 4=3 - 5=1 - 6=3 - 17=5 - 43=2 - 44=2 -
ALS-Suport intensiu a l'audició i el llenguatge a secundària --cat-> 2=3 - 25=2 -
AN-Anglès --cat-> 1=197 - 2=239 - 3=271 - 4=293 - 5=269 - 6=158 - 17=240 - 25=118 - 43=191 - 44=59 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=25 - 2=32 - 3=28 - 4=39 - 5=27 - 6=20 - 17=26 - 25=16 - 43=31 - 44=8 -
CN-EGI-Biologia i geologia (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=141 - 2=154 - 3=159 - 4=199 - 5=200 - 6=111 - 17=161 - 25=77 - 43=136 - 44=31 -
DI-Dibuix --cat-> 1=77 - 2=93 - 3=99 - 4=116 - 5=109 - 6=69 - 17=85 - 25=50 - 43=75 - 44=27 -
ECO-Economia --cat-> 1=37 - 2=37 - 3=54 - 4=49 - 5=52 - 6=24 - 17=46 - 25=18 - 43=43 - 44=9 -
EES-Pedagogia terapèutica --cat-> 1=201 - 2=237 - 3=184 - 4=213 - 5=205 - 6=123 - 17=199 - 25=83 - 43=172 - 44=38 -
EF-Educació física --cat-> 1=120 - 2=134 - 3=144 - 4=175 - 5=130 - 6=104 - 17=163 - 25=85 - 43=129 - 44=33 -
FI-Filosofia --cat-> 1=51 - 2=43 - 3=53 - 4=65 - 5=48 - 6=36 - 17=47 - 25=30 - 43=52 - 44=10 -
FQ-Física i química --cat-> 1=112 - 2=122 - 3=123 - 4=164 - 5=142 - 6=95 - 17=148 - 25=80 - 43=114 - 44=33 -
FR-Francès --cat-> 1=41 - 2=30 - 3=36 - 4=55 - 5=49 - 6=30 - 17=59 - 25=20 - 43=35 - 44=15 -
GE-999-Geografia i història (Fons Social Europeu) --cat-> 1=178 - 2=215 - 3=228 - 4=268 - 5=253 - 6=158 - 17=225 - 25=121 - 43=173 - 44=49 -
I76-Operacions i equips de producció agrària (IFE) --cat-> 3=1 - 5=1 - 25=2 -
I81-Processos comercials (IFE) --cat-> 3=1 - 43=2 -
I82-Processos de gestió administrativa (IFE) --cat-> 1=3 - 2=3 - 4=1 - 6=1 - 17=4 - 44=2 -
I86-Serveis de restauració (IFE) --cat-> 1=1 - 25=1 -
IEF-Educació física (IFE) --cat-> 2=1 - 3=3 - 4=1 - 5=1 - 6=1 - 25=1 - 43=3 - 44=1 -
INF-DIV-Educació infantil (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=617 - 2=436 - 3=395 - 4=468 - 5=368 - 6=263 - 17=494 - 25=213 - 43=355 - 44=87 -
IPS-Orientació educativa (IFE) --cat-> 1=6 - 2=16 - 3=14 - 4=4 - 5=6 - 6=4 - 17=8 - 25=8 - 43=9 - 44=6 -
IT-Italià --cat-> 1=3 - 3=1 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=188 - 2=192 - 3=189 - 4=210 - 5=221 - 6=138 - 17=230 - 25=99 - 43=168 - 44=55 -
LE-999-Llengua castellana i literatura (Fons Social Europeu) --cat-> 1=130 - 2=172 - 3=183 - 4=217 - 5=226 - 6=136 - 17=192 - 25=95 - 43=152 - 44=38 -
MA-Matemàtiques --cat-> 1=180 - 2=244 - 3=255 - 4=287 - 5=263 - 6=171 - 17=261 - 25=120 - 43=210 - 44=60 -
MU-EGI-Música (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=50 - 2=51 - 3=66 - 4=80 - 5=68 - 6=39 - 17=51 - 25=30 - 43=60 - 44=7 -
PAN-998-Llengua estrangera: anglès (Fons Social Europeu) --cat-> 1=200 - 2=204 - 3=223 - 4=229 - 5=201 - 6=114 - 17=228 - 25=120 - 43=174 - 44=49 -
PEF-Educació física --cat-> 1=115 - 2=113 - 3=111 - 4=140 - 5=116 - 6=74 - 17=148 - 25=59 - 43=98 - 44=26 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 3=1 - 4=3 - 5=3 - 17=10 - 25=3 - 43=1 - 44=1 -
PMU-Música --cat-> 1=118 - 2=111 - 3=97 - 4=115 - 5=117 - 6=58 - 17=119 - 25=50 - 43=77 - 44=23 -
PQP-Programa de formació i inserció (590EC) --cat-> 1=25 - 2=11 - 3=7 - 4=14 - 5=7 - 6=8 - 17=9 - 25=22 - 43=12 - 44=6 -
PRI-EGI-Educació primària (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=1084 - 2=955 - 3=802 - 4=1061 - 5=935 - 6=586 - 17=1071 - 25=519 - 43=691 - 44=192 -
PSI-Orientació educativa --cat-> 1=231 - 2=223 - 3=183 - 4=278 - 5=213 - 6=127 - 17=212 - 25=83 - 43=160 - 44=34 -
PTT-Programa de transició al treball --cat-> 2=2 - 3=11 - 4=6 - 5=7 - 6=10 - 17=10 - 25=4 - 43=10 - 44=2 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=44 - 2=18 - 3=25 - 4=26 - 5=21 - 6=9 - 17=12 - 25=4 - 43=15 - 44=7 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=13 - 2=13 - 3=18 - 4=12 - 5=7 - 6=6 - 17=11 - 25=6 - 43=8 - 44=2 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=25 - 2=19 - 3=25 - 4=19 - 5=14 - 6=9 - 17=13 - 25=8 - 43=10 - 44=4 -
SRP-CEE proveïdor de serveis i recursos --cat-> 1=10 - 2=2 - 3=4 - 17=2 - 43=2 -
TEC-DIV-Tecnologia (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=148 - 2=152 - 3=176 - 4=179 - 5=173 - 6=111 - 17=179 - 25=91 - 43=129 - 44=36 -
UAL-Llengua signes-suport intensiu a l'audició i el llenguatge --cat-> 2=4 - 3=1 - 4=6 - 5=3 - 6=1 - 25=2 - 43=1 -
UEE-Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària --cat-> 1=43 - 2=63 - 3=55 - 4=67 - 5=31 - 6=32 - 17=43 - 25=31 - 43=55 - 44=17 -
UES-Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària --cat-> 1=32 - 2=66 - 3=57 - 4=54 - 5=70 - 6=43 - 17=74 - 25=36 - 43=57 - 44=21 -
Z-Sense especificar especialitat --cat-> 1=55 - 2=52 - 3=33 - 4=28 - 5=22 - 6=26 - 17=47 - 25=39 - 43=33 - 44=13 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

23/07/2021 13:42 (821)