USTEC

Concurs de mèrits per a la provisió de places vacants de personal docent a l' exterior 2014/2015
BOE: Orden ECD/2215/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

Datos generales:

Convocatoria:

Solicitud:

Más información sobre este trámite o servicio:

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (66)