full144

ustec

actualitzat 30 de juny de 2010

Tot sobre les destinacions al web d'Educació

Resolució definitiva:

Consulta del resultat de l'adjudicació

Només les persones que han participat poden consultar la seva adjudicació i l'adjudicació d'un centre (en l'adjudicació per centre surt el professorat destinat per programa, no el DNI del professorat destinat). En el cas que un director o directora vulgui fer la consulta del resultat de l'adjudicació, en l'apartat de codi XTEC ha d'introduir el codi XTEC del centre.
Les persones que ja tenen informada una destinació per al curs 2010-2011 al Registre Informàtic de Professorat poden comprovar la seva destinació a través del portal EPOCA, a Expedient > Consulta de dades > Dades de l'expedient.

Departament: IMPORTANT. Llegiu aquest document abans de fer la sol·licitud

plantilles dels centres - Centres que cal demanar explícitament - - Persones que cessen

Destinacions 2009 per SSTT i zones [Destinacions 2008 per zones]

MAPA I FITXA DELS CENTRES [mapa SSTT]mapaCT

DOGC 15/4: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals ... i sobre els desplaçaments forçosos
DOGC 29/4: CORRECCIÓ D'ERRADES  instruccions sobre les adjudicacions


ADJUDICACIONS DE DESTINACIÓ DEL CURS 2010-2011:

Calendari

DOGC 15/4: RESOLUCIÓ per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del departament d'Educació, i altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics

DOGC 29/4: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/1080/2010, de 6 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del Departament d'Educació, i d'altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics (DOGC núm. 5608, pàg. 29410, de 15.4.2010) aquesta correcció no està en la nostra base de dadesResolució DEFINITIVA 2009: totes les destinacions per SSTT i zones

Oposicions 2009 ordenades per especialitat i número: pri - secundària

Prof. interí 2009 ordenat per especialitat i número: primària - secundària

Destinacions d'ofici 2009 ordenades per especialitat comarca i zona: primària - secundària


Totes les destinacions DEFINITIVES 2008 per SSTT i zones
Dimarts 23/3 Mesa Sectorial sobre les destinacions del proper curs: 3) Resolucions Plantilles. 4) Col·locació d’estiu.

Novetats destinacions curs 2010-2011

1.- El Departament d’Educació té la previsió d’avançar a 30 de juny la resolució definitiva de les adjudicacions provisionals per al curs 2010/2011. S’ho estan pensant, però anuncien que aquest procediment d’adjudicacions no tindrà resolució provisional.

2.- Els nomenaments del personal interí de primària que tenen una durada de dos cursos, finalitzaran el 31 d’agost de 2010, degut a les peticions posteriors a la superació del procés selectiu. Els nomenaments del personal interí de secundària de jornada sencera s’allarguen tots fins al 31 d’agost del 2011.

3.- El termini de presentació de sol·licituds del personal interí i substitut de primària i substitut de secundària serà a primers de maig. A finals de maig es farà públic el llistat del personal que perd el seu lloc de treball i amb posterioritat s’obrirà un segon termini de sol·licituds.

4.- Durant el tercer trimestre s’obrirà un període per actualitzar les dades de la borsa que faran coincidir amb el termini de sol·licituds de llocs de treball pel proper curs.

5.- De cara a la resolució de plantilles que s’haurà de parlar en Mesa Sectorial, el Departament anuncia que en tots els IES reconvertirà els llocs de llatí, grec i cultura clàssica en cultura clàssica. Es podrà accedir a aquests llocs de cultura clàssica des de les dues especialitats.
Tot sobre les destinacions al web d'Educació

Resolució DEFINITIVA: totes les destinacions per SSTT i zones

Oposicions 2009 ordenades per especialitat i número: pri - secundària

Prof. interí ordenat per especialitat i número: primària - secundària

Destinacions d'ofici ordenades per especialitat comarca i zona: primària - secundària

Hem corregit les dades que han canviat, els PDF de secundària de primera hora tenien 8 persones menys, en els pdf posteriors en falten 19 i cal afegir 27 i canvis en?...

Resolució definitiva (si voleu saber el codi del centre Centres-mapes)

Professorat d'ensenyament infantil i primari Consulta per DNI i/o centre

Professorat d'ensenyaments secundaris Consulta per DNI i/o centre 

Col·lectius

Participants

Els llocs de treball s'adjudicaran en cadascun dels procediments per aquest ordre als col·lectius següents:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació
b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè
c) Professorat que s'acull a alguna de les següents situacions específiques:
c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva...
c.2) Professorat funcionari de carrera .... acrediti la condició legal de disminuït.
c.3) Professorat que superi les proves selectives ... pel torn de reserva per a disminuïts.
d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent...
e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s'inclou al col·lectiu c).
f) Professorat que hagi superat el procés selectiu ...llevat del que s'inclou al col·lectiu c).
g) Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat
g.1) Professorat interí d'aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.
g.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.
h) Professorat interí ... no acollit a les garanties de continuïtat.
h.1) Professorat interí d'aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.
h.2) Resta de professorat interí d'aquest col·lectiu.

i) Professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d'Educació i que no estigui prestant serveis el curs 2008-2009 en centres dependents del Departament.

 

Totals

pssitcoConfirmació direccióElecció Elec.prefOfici Ofici.cen Ofici Ofici Ofici mun Ofici prPropostaTOTAL
pcsC31.10.......748
pcs  2433.559.......11084100
pdir  .4661........467
pinG16.8.2......16
pinG2402.447.104.....651018
pinH11.23.12.....137
pin  337.1476.885.....2382936
popC...1.......1
pop  16.146.16.....4182
pppC12.12.1....1228
ppp  1294.1333.198.....3813206
psupx 7 .6..3.82.127
scsC19.7.......329
scs  989.339.......6291957
sdir  .221.........221
sinG119.24.4.....451
sinG2492.597.256.....2391584
sinH1..17.10.....330
sin  144.613.220.....3681345
sopC7.15........22
sop  323.1304.212.....2702109
spp C14.7.1.....527
spp  699.505.77.....3881669
ssup  53.29.3.5.7.11108
TTTOTAL 7298 687747812001358913727 21.218

Totals per especialitats

ps nomesp cesp d nomadj totalDef totalProv dif
p Audició i llenguatge ALL = = 126 81 45
p Aula d'acollida AAP = = 517 368 149
p Aula d'acollida ADC = = 52 44 8
p Ciències de la naturalesa CN = = 18 16 2
p Ciències de la naturalesa CN KCN (*)Ciències de la naturalesa 14 13 1
p Ciències de la naturalesa CN YCN (PE)Ciències de la naturalesa 1 1 0
p Ciències socials GE = = 9 9 0
p Ciències socials GE KGE (*)Ciències socials 22 18 4
p Educació especial EES = = 785 512 273
p Educació especial EES EEY (PE)Educació especial 2 2 0
p Educació física EF = = 6 6 0
p Educació física EF KEF (*)Educació física 1 1 0
p Educació infantil INF = = 3180 2139 1041
p Educació infantil INF INY (PE)Educació infantil 9 7 2
p Educació primària PRI = = 4510 2869 1641
p Educació primària PRI PRY (PE)Educació primària 33 26 7
p Educació primària, anglès PAN = = 1059 538 521
p Educació primària, anglès PAN PAY (PE)Educació primària, anglès 6 5 1
p Educació primària, educació física PEF = = 738 332 406
p Educació primària, educació física PEF PEY (PE)Educació primària, EF 4 2 2
p Educació primària, francès PFR = = 17 6 11
p Educació primària, música PMU = = 593 237 356
p Educació primària, música PMU PMY (PE)Educació primària, música 1 1 0
p Llengua castellana i literatura LE = = 11 9 2
p Llengua castellana i literatura LC KLE (*)Llengua castellana i literatura 14 11 3
p Llengua catalana i literatura LC = = 14 12 2
p Llengua catalana i literatura LC KLC (*)Llengua catalana i literatura 16 12 4
p Llengua estrangera: anglès AN = = 18 16 2
p Llengua estrangera: anglès AN KAN (*)Llengua estrangera: anglès 5 4 1
p Llengua estrangera: francès FR KFR (*)Llengua estrangera: francès 2 2 0
p Matemàtiques MA = = 20 18 2
p Matemàtiques MA KMA (*)Matemàtiques 22 19 3
p Música MU = = 2 2 0
p Música MU KMU (*)Música 1 1 0
p Pedagogia terapèutica PSI = = 4 3 1
p Pedagogia terapèutica PSI KPS (*)Pedagogia terapèutica 16 18 -2
p Sense especificar especialitat Z = = 22 15 7
p Tecnologia TEC = = 2 2 0
p Unitat de suport d'audició i llenguatge UAL = = 24 16 8
p Unitat de suport d'educació especial UEE = = 147 127 20
p Unitat d'educació especial UES = = 23 20 3

secundària

psnomespcespdnomadjtotalDeftotalProvdif
sAdministració d'empreses501==846222
sAdministració d'empreses501K01(*)Administració d'empreses202
sAdministració d'empreses501Y01(PE)Administració d'empreses110
sAlemanyAL==927
sAlemany133==1921-2
sAlemanyALKAL(*)Alemany101
sÀmbit ciències socials i participacióSCS==332112
sÀmbit de la comunicacióSCO==621943
sÀmbit matemàtiques,ciència i tecnologiaSMA==674918
sAnàlisi i química industrial502==321319
sAnglès193==1045747
sAnglèsAN==657178479
sAnglèsANKAN(*)Anglès471532
sAnglèsANYAN(PE)Anglès413
sÀrab134==624
sAranèsAR==101
sAssessoria i processos d'imatge pers503Y03(PE)Assessoria i processos d'imatge pers110
sAssessoria i processos d'imatge personal503==20119
sAula d'acollidaADC==416191225
sBiologia i geologiaCN==385175210
sBiologia i geologiaCNKCN(*)Biologia i geologia832558
sBiologia i geologiaCNYCN(PE)Biologia i geologia23-1
sCatalà195==734
sConstruccions civils i edificació504==19118
sCuina i pastisseria601==301218
sCuina i pastisseria601Y61(PE)Cuina i pastisseria211
sCultura clàssicaCLA==511140
sCultura clàssicaCLAKCL(*)Cultura clàssica615
sDibuixDI==20449155
sDibuixDIKDI(*)Dibuix21120
sDibuix artístic i color707==1091
sDibuix tècnic708==716
sDisseny d'interiors709==734
sDisseny gràfic712==1239
sEconomiaECO==1164076
sEconomiaECOKEC(*)Economia633
sEdició d'art714==101
sEducació físicaEF==28288194
sEducació físicaEFKEF(*)Educació física371027
sEducació físicaEFYEF(PE)Educació física01-1
sEnquadernació artística806==101
sEquips electrònics602==20182
sEquips electrònics602K62(*)Equips electrònics101
sEspanyol per a estrangers190==716
sEstètica603==23617
sFabricació i instal·lació de fusteria604=Fabricació i instal·lació de fusteria i871
sFabricació i instal·lació de fusteria604K64(*)Fabricació i instal·lació de fusteria211
sFilosofiaFI==987820
sFilosofiaFIKFI(*)Filosofia1055
sFísica i químicaFQ==356118238
sFísica i químicaFQKFQ(*)Física i química411427
sFísica i químicaFQYFQ(PE)Física i química211
sFormació i orientació laboral505==1095257
sFormació i orientació laboral505K05(*)Formació i orientació laboral202
sFormació i orientació laboral505Y05(PE)Formació i orientació laboral110
sFotografia715==303
sFotografia i processos de reproducció808==211
sFrancèsFR==1163977
sFrancès192==342014
sFrancèsFRKFR(*)Francès936
sGeografia i històriaGE==573247326
sGeografia i històriaGEKGE(*)Geografia i història944549
sGeografia i històriaGEYGE(PE)Geografia i història743
sGrecGR==1248
sGrecGRYGR(PE)Grec110
sHistòria de l'art716==413
sHoteleria i turisme506==18108
sInformàtica507==1033964
sInformàtica507Y07(PE)Informàtica110
sInstal·lació i manteniment d'equips tèrm605==1587
sInstal·lacions electrotècniques606==594613
sInstal·lacions electrotècniques606K66(*)Instal·lacions electrotècniques321
sInstal·lacions i equips de criança i de607==110
sIntervenció sociocomunitària508==994059
sIntervenció sociocomunitària508K08(*)Intervenció sociocomunitària211
sIntervenció sociocomunitària508Y08(PE)Intervenció sociocomunitària101
sItaliàIT==110
sItalià135==440
sJaponès136==101
sLaboratori608==12102
sLlatíLA==371225
sLlatíLAKLA(*)Llatí413
sLlengua castellana i literaturaLE==513220293
sLlengua castellana i literaturaLCKLE(*)Llengua castellana i literatura872760
sLlengua castellana i literaturaLEYLE(PE)Llengua castellana i literatura220
sLlengua catalana i literaturaLC==585312273
sLlengua catalana i literaturaLCKLC(*)Llengua catalana i literatura872859
sLlengua catalana i literaturaLCYLC(PE)Llengua catalana i literatura431
sManteniment de vehicles609==693435
sManteniment de vehicles609K69(*)Manteniment de vehicles101
sMatemàtiquesMA==539231308
sMatemàtiquesMAKMA(*)Matemàtiques933954
sMatemàtiquesMAYMA(PE)Matemàtiques110
sMaterials i tecnologia: disseny720==303
sMecanització i manteniment de màquin611Y71(PE)Mecanització i manteniment de màquin101
sMecanització i manteniment de màquines611==422814
sMitjans audiovisuals721==404
sMitjans informàtics722==211
sMotlles i reproduccions810==101
sMúsicaMU==15246106
sMúsicaMUKMU(*)Música18513
sMusivaria811==101
sOficina de projectes de construcció612==11101
sOficina de projectes de fabricació me613K73(*)Oficina de projectes de fabricació me101
sOficina de projectes de fabricació mecàn613==211
sOperacions de processos615==606
sOperacions i equips de producció agrària616==1495
sOperacions i equips d'elaboració de prod614==523
sOrganització i gestió comercial510==321517
sOrganització i gestió comercial510K10(*)Organització i gestió comercial101
sOrganització i processos de manteniment511==271215
sOrganització i projectes de fabricac512Y12(PE)Organització i projectes de fabricac110
sOrganització i projectes de fabricació m512==372413
sOrganització i projectes de sistemes ene513==752
sOrganització industrial i legislació723==211
sPatronatge i confecció617==110
sPatronatge i confeccióK77=(*)Patronatge i confecció211
sPerruqueria618==271413
sProcediments de diagnòstic clínic i orto619==351619
sProcediments sanitaris i assistencials620==1083375
sProcessos comercials621==25916
sProcessos de cultiu aqüícola514==101
sProcessos de gestió administrativa622==866818
sProcessos de gestió administrativa622K82(*)Processos de gestió administrativa220
sProcessos de gestió administrativa622Y82(PE)Processos de gestió administrativa303
sProcessos de producció agrària515==431
sProcessos diagnòstics clínics i producte517==24519
sProcessos en la indústria alimentària516==532
sProcessos i mitjans de comunicació519==642
sProcessos i productes d'arts gràfique522K22(*)Processos i productes d'arts gràfique101
sProcessos i productes d'arts gràfiques522==202
sProcessos i productes de fusta i mobles523==1055
sProcessos sanitaris518==421725
sProducció en arts gràfiques623==1091
sPsicologia i pedagogiaPSIKPS(*)Psicologia i pedagogia16052108
sPsicologia i pedagogiaPSIYPS(PE)Psicologia i pedagogia211
sPsicologia i pedagogia / Orientació educPSI==298159139
sRus138==211
sSense especificar especialitatZ==17107
sServeis a la comunitat625==902367
sServeis de restauració626==963
sSistemes electrònics524==29218
sSistemes electrònics524K24(*)Sistemes electrònics101
sSistemes electrònics524Y24(PE)Sistemes electrònics110
sSistemes electrotècnics i automàtics525==564610
sSistemes i aplicacions informàtiques627==12319104
sSistemes i aplicacions informàtiques627K87(*)Sistemes i aplicacions informàtiques101
sSistemes i aplicacions informàtiques627Y87(PE)Sistemes i aplicacions informàtiques110
sSoldadures628==844
sTècniques del metall818==101
sTècniques i procediments d'imatge i so629==1028
sTecnologiaTEC==521189332
sTecnologiaTECKTC(*)Tecnologia1374295
sTecnologiaTECYTC(PE)Tecnologia330
sUnitat d'educació especialUES==18139142
sVolum725==312
sXinès139==211

Resolució PROVISIONAL d'ajudicacions de destinacions provisionals

Totes les destinacions per SSTT i zones

No ocupen la plaça obtinguda en el Concurs de Trasllats

Destinacions provisionals estiu 09 no inclou opos09 ni p.interí - Departament

ps cs dir pp sup
p 3877 412 3238 13
s 1817 191 1702 85

ps sit Confirmació dir Elecció Ofici Of.mun Of.pref Proposta
p cs 2398
485


994
p dir
412
p pp 1267
1383 225
1 362
p sup 7
4
1
1
s cs 943
313


561
s dir
191
s pp 660
547 149

346
s sup 47
26
5
7

Totes les destinacions ordenades:

per municipi i centre - per especialitat i nom

Resolució provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals 15/7/2009 10h

Reclamacions fins dilluns 20 de juliol

- Destinacions provisionals al personal funcionari de carrera (col·lectius a a e).

Professorat d'ensenyament infantil i primari Consulta per DNI i/o centre

Professorat d'ensenyaments secundaris Consulta per DNI i/o centre


Accés a la sol·licitud

Tot sobre les destinacions provisionals al web d'Educació

DOGC 22/5: RESOLUCIÓ EDU/1405/2009, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí ..., i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

DOGC: fotocòpia adjudicacions de destinacions provisionals

MAPA I FITXA DELS CENTRESmapaCT

Mesa Sectorial dimecres 6/5

3- Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, en centres d'ensenyament secundari, en escoles oficials d’idiomes, en escoles d’art i superiors de disseny, en centres de formació de persones adultes, en serveis educatius i en altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.


Totes les destinacions DEFINITIVES per SSTT i zones

actualitzat 2 d'agost de 2008 19h ---

PUBLICADA la Resolució DEFINITIVA 1/8/2008 a les 12h


Dades de les adjudicacions definitives:

llistes ordenades especialitats
opositors/es primària secundària
interins/es primària secundària
llistes ordenades centres
tothom per centres primària secundària

PDFs originals del Departament

pscsdirinopppsuptotal
primària762185 210 2.83439532 4.418
secundària394110 1.62049953349 3.205
total 1.156 295 1.830 3.33392881 7.623

Estem revisant les dades, en breu us oferirem llistes zones...

Persones que han obtingut dues places

nomsitcespnomespnomcconeleofpob
Abad Piñero, Mariaop193AnglèsEOI de ReusEleccióReus
ppANAnglèsIES Salvador VilasecaEleccióReus
Arasa Gisbert, Ma. op193AnglèsEOI de ReusEleccióReus
ppANAnglèsIES Joaquin BauConfirmacióTortosa
Fernandez Hernandez, R.op193AnglèsEOI d'AmpostaEleccióAmposta
ppANAnglèsIES MontsiàConfirmacióAmposta
Orellana Aranda, FerranopPEFeducació físicaCIP La FlorestaEleccióSant Cugat
supEFEducació físicaIES de SabadellEleccióSabadell
Puig Rios, Rafelpp602Equips electrònicsIES Milà i FontanalsEleccióIgualada
pp602Equips electrònics IES Esc.del TreballOficiBarcelona
Santana Jurado, Nuriacs625Serveis a la comunitatIES MontsacopaPropostaOlot
op508 Intervenció socio.IES MontsacopaElecció Olot

Resolució definitiva d'adjudicacions

Les adjudicacions marcades amb un asterisc (*) corresponen a llocs per a l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l'alumnat.

Consulta dels codis dels centres

Professorat d'ensenyament infantil i primari

Col·lectius

> Càrrecs directius
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Mestres amb destinació provisional
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Mestres en comissió de serveis
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Aspirants que han superat els procediments selectius de 2008
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Mestres interins
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

Professorat d'ensenyaments secundaris

Col·lectius

> Càrrecs directius
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Professorat amb destinació provisional
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Professorat en comissió de serveis
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Aspirants que han superat els procediments selectius de 2008
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Professors interins
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

 

Hi ha un mes de termini per presentar recurs...però és convenient presentar-lo abans del 25 d'agost

Consulta dels codis dels centres

Nota important 170 interins d'infantil de 2 anys han d'anar a nomenaments a finals d'agost:

Per al vostre coneixement us informo que en el DOGC del dia 4 d'agost de
2008 es publicarà una Resolució que modifica la base 2.1.c) de l’Annex 1
de la Resolució EDU/1310/2008 de 24 d’abril (DOGC núm. 5123 de 2.5.2008).

El motiu de la modificació respon a la necessitat de vacants per a
nomenar opositors de 2008 que no tenien destinació per al curs 2008/09
de l’especialitat d’educació infantil i ha afectat a 170 interins

A aquest personal se li ha lliurat una resolució individual per correu
certificat des dels Serveis Territorials i també un e-mail.

Podran obtenir destinació per al curs 2008/09 en els actes públics de
nomenaments de finals d’agost que realitzen els Serveis Territorials


CT. 07 destinacions centre a centre per Zones inclou centre de procedència def. i/o prov.

DESTINACIONS ESTIU 2007


Resolució provisional 08 d'adjudicacions

Consulta totes les destinacions per SSTT i zones

Totes les destinacions mestres per especialitat per centre
Totes les destinacions secundària per especialitat per centre

Els PDF estan disponibles des de les 15:05h, però la consulta per DNI i centre una mica més tard

Resolució provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals

- Termini de reclamacions: 16, 17 i 18 de juliol de 2008.

- En la resolució provisional es fan públiques les destinacions provisionals al personal funcionari de carrera dependent del Departament d'Educació (col·lectius a a e)

- Les adjudicacions marcades amb un asterisc (*) corresponen a llocs per a l'atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l'alumnat

Professorat d'ensenyament infantil i primari

Col·lectius

> Càrrecs directius
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

>Mestres amb destinació provisional
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Mestres en comissió de serveis
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions


Professorat d'ensenyaments secundaris

Col·lectius

> Càrrecs directius
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Professorat amb destinació provisional
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

> Professorat en comissió de serveis
- Consulta per DNI i/o centre
- Llista d'adjudicacions

psccssdespdirppTotal
mestres69535166390 1.286
secundària3285298530 1.008
total1023872649202294

1.286 places adjudicades a mestres

cespdespdirccssppTotal
AAP.111216129
ADC..15.15
ALL.11.2
AN.12.3
CN1211.14
EES29342469
EF.11.2
GE1211.14
INF839143110300
LC.29.11
LE.17.8
MA.412.16
MU..1.1
PAN413343687
PEF28243266
PMU.3142037
PRI1778230147472
PSI.16.7
TEC..1.1
UEE..8311
UES..4.4
Z..15217
Total351666953901286

1.008 places adjudicades a secundària

cespdespdirccssppTotal
1331.113
190...11
192.1113
193..336
501213612
502.1..1
505.11.2
506.1.12
507..213
508..1.1
510..2.2
5122.226
518.11.2
524..145
5251...1
601..2.2
6022..35
603..1.1
6061. 23 6
6091...1
6111.1.2
612...22
618...22
619.11.2
620..3.3
62222 42 10
625..1.1
627..3.3
6282...2
ADC1.273159
AL.1..1
AN22303468
CLA1.326
CN35152245
DI21101629
ECO.28616
EF.7102037
FI22152039
FQ56212456
FR2.1811
GE311265797
GR..112
LA..112
LC112236399
LE42193964
MA621175498
MU.211922
PSI.3174767
SCS..1.1
SMA.1214
TEC511232867
UES..268
Z..9918
Total5298328530 1.008


DESTINACIONS ESTIU 2007

El curs passat es va publicar la resolució provisional el dimarts 17 de juliol de 2007 a les 12:20h, aquest curs està previst que es publiqui dimarts 15 de juliol de 2008 heu de tenir en compte que només hi ha 3 dies per reclamacions...(dimecres, dijous i divendres 18 de juliol)

Del 16 al 21 de juliol de 2008:
Sol·licituds de destinació del col·lectiu de professorat que hagi superat el procés selectiu

Resolució definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals - Publicació: agost de 2008
- Es faran públiques les destinacions provisionals adjudicades a tots els col·lectius

- Accés a les sol·licituds de destinació

USTEC·STEs 17/6/08: CENTRES CURS 2008-2009

Nomenaments per 2 anys

Professorat que cessa en la destinació provisional el 31.8.2008:

Consulta per DNI

Consulta per centre


Pàgina del Departament amb terminis i normativa

eina
htm pdf

Resum dels terminis

DOGC 2/5: RESOLUCIÓ EDU/1310/2008, de 24 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de setembre de 2008 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

DOGC 2/5: Fotocopia adjudicacions de destinacions

Notes:

b) El professorat afectat per alguns dels supòsits de cessament a 31.8.2008 inclosos en l'apartat 2.1.a), constarà en l'annex de la resolució del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines que es farà pública abans d'iniciar el període de presentació de sol·licituds, a l'adreça d'Internet http://www.gencat.cat/educacio.

El professorat que amb posterioritat a la publicació de la resolució esmentada en aquest apartat resulti afectat per algun dels supòsits anteriors rebrà comunicació de la situació de cessament de la destinació a 31.8.2008 per tal que pugui presentar nova sol·licitud de destinació o ser objecte de nova proposta de centre per al curs 2008-2009.

c) Tanmateix, amb la comunicació prèvia a la persona afectada i abans de l'inici del curs 2008-2009, també es podrà donar per finalitzat el nomenament a 31 d'agost de 2008 de personal interí no acollit a les garanties de continuïtat destinat en llocs de treball d'escoles oficials d'idiomes, d'escoles d'art i superiors de disseny o de cicles formatius, quan no hi hagi un nombre de vacants suficient per nomenar el professorat que superi el procés selectiu de 2008 en les especialitats dels llocs de treball abans esmentats.

4. Terminis

El professorat amb destinació provisional per al curs 2008-2009 podrà sol·licitar, amb la justificació documental prèvia, la no-continuïtat en la mateixa destinació, mitjançant escrit presentat als serveis territorials corresponents entre els dies 5 i 7 de maig de 2008. El director dels serveis territorials emetrà el corresponent informe prèviament a la resolució de la sol·licitud.

En els supòsits que s'indiquen a continuació, les direccions podran fer propostes per a la provisió dels llocs següents, durant el termini del 5 al 19 de maig, les quals podran suposar el cessament de professorat destinat en altres centres:

Propostes dels directors que inicien mandat a 1 de juliol de professorat per a l'ocupació d'òrgans unipersonals de govern

Propostes dels directors dels centres que inicien la seva activitat l'1 de setembre de 2008 per a l'ocupació dels llocs previstos en les bases 14.2 i 14.3, apartat a).

Propostes dels directors per ocupar llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat per al període 2008-2012.

El professorat no destinat per al curs 2008-2009 que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com es regula a la base 15, a través d'Internet, mitjançant l'accés disponible a la pàgina del Departament d'Educació a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/educacio (seguir itinerari: Oposicions i concursos/Personaldocent/Adjudicacions de destinacions provisionals).

Del 9 al 25 de juny s'obrirà el termini de presentació telemàtica de les sol·licituds de tots els col·lectius de professorat funcionari de carrera i del personal interí.

Del 16 al 21 de juliol s'obrirà el termini de presentació telemàtica de les sol·licituds del professorat que hagi superat el procés selectiu convocat per Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer.

Les propostes de les direccions dels centres docents a què fa referència la base 14 hauran de formalitzar-se mitjançant l'emplenament dels impresos que els seran facilitats pels serveis territorials respectius, tal com es regula en aquella base. El termini de presentació de les propostes de les direccions dels centres als serveis territorials corresponents serà del 9 al 27 de juny de 2008.

5. Publicitat

Les destinacions provisionals que es deixen sense efectes a 31.8.2008 per alguns dels supòsits previstos, seran informats per resolució tal com s'estableix a la base 2.1.b).

Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es faran públiques mitjançant una única resolució provisional i una única resolució definitiva d'adjudicació de destinacions provisionals.

La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2008, amb les llistes corresponents als procediments previ i general només per al professorat funcionari de carrera dels col·lectius relacionats a la base 10 de l'a) a l'e).

La resolució definitiva es farà pública durant el mes d'agost amb les llistes corresponents als procediment previ i general per a tots els col·lectius (funcionaris de carrera, en pràctiques i professorat interí).

Les resolucions del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, provisional i definitiva, d'adjudicació de destinacions es faran públiques als serveis territorials. Les destinacions també es podran consultar a l'adreça d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2008-2009 mitjançant processos d'adjudicació anteriors.


MÉS DEL MATEIX

El dia 16 d’abril el departament d’educació ha presentat a la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari la seva proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions provisionals al personal docent per al curs 2008-09.

La proposta, que manté la línia continuista marcada als últims anys, aprofundeix en els seus aspectes determinants  en una línia de nomenaments basada en la discrecionalitat, sense criteris generals bàsics per a garantir  els principis d’igualtat i mèrit.

Una proposta, que al parer d’USTEC·STEs incompleix l’acord de 25 de juny de 2007 sobre personal interí, en el qual  l’administració s’havia compromès a negociar, en el marc d’un nou decret sobre la borsa de treball, una revisió dels nomenaments a proposta i  també el tema del  el vist plau de les direccions per assegurar la continuïtat al mateix centre. Un fet, que no s’ha produït i que suposa un nou i greu incompliment a afegir a una llista de menys preus envers el professorat i la seva representació democràtica.

Calendari i Terminis (orientatiu)

Publicació al DOGC de la resolució: a primers de maig

Termini per a la presentació de renúncies motivades i raonades documentalment, d’aquell professorat que vulgui renunciar al seu nomenament  per al curs 2008-09, sense concretar en maig

Publicació del llistat del professorat al que se li ha acceptat la renúncia a mantenir el mateix nomenament el curs 2008/09. A  aquest s’afegirà també el professorat que, per altres causes, cessi en el seu nomenament el 31-08-08,   finals de maig a 9 de juny

Termini de presentació de sol·licituds per demanar llocs de treball per al curs 2008-09 entre el 9 i el 25 de juny

Aprovats oposicions que no tenien nomenament fins al 31-08-09, presentaran la seva sol·licitud de llocs de treball entre el 16 i el 21 de juliol

Resolució provisional d’adjudicació de llocs al  professorat funcionari de carrera,  entre  el 8 i el 12 de juliol, disposaran de 3 dies per efectuar reclamacions

Resolució definitiva: possiblement a finals de juliol

Canvis en la nova proposta

Els nomenaments atorgats pel procediment establert per aquesta resolució seran per un curs, 2008/09 i a jornada sencera.

El professorat que, al seu moment, va ser nomenat per dos cursos, 2007/08 i 2008/09, podrà sol·licitar, mitjançant petició raonada i motivada, a la direcció dels SSTT corresponents que li concedeixi la renúncia a continuar a la mateixa destinació  que el curs 2007-08.

Resta pendent de resposta per part del departament si aquesta concessió va acompanyada obligatòriament a la renúncia explícita a continuar acollit al pacte d’estabilitat en el cas del personal interí i a no poder demanar altra comissió de serveis en el cas del personal funcionari amb destinació definitiva.
USTEC·STEs i altres organitzacions hem demanat al departament que el professorat pugui renunciar al seu nomenament actual per al curs 2008/09, sense la coacció i/o el càstig d’haver d’abandonar el pacte d’estabilitat o haver de tornar a la seva destinació definitiva. També hem exigit l’establiment de criteris similars a tots els SSTT de distàncies, durada de viatges, raons de caràcter personal i humanitari.... per concedir la renúncia al nomenament esmentat.

El personal interí acollit al pacte a més a més de les quatre comarques també podrà ser destinat d’ofici a dos serveis territorials a les províncies de Barcelona i Tarragona i a un SSTT a les de Lleida i Girona.

En breu USTEC·STEs publicarà una eina d’informació sindical monogràfica orientativa sobre aquesta resolució i presentarà també una valoració del procediment de provisió de llocs més acurada.

Així mateix coincidint amb la publicació de la resolució al DOGC, USTEC·STEs programarà xerrades informatives  per informar i valorar conjuntament amb el professorat els efectes d’aquesta resolució.


Mesa sectorial dc 16 d'abril: Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent per al curs 2008-2009.

Trobareu tota la informació en aquesta pàgina:

www.sindicat.net/destinacions


Informacions anteriors:

DESTINACIONS ESTIU 2007

Consulta: zona, mun, centre
Prof. interí per especialitat i número: primària - secundària

op07: primària - secundària

CONCURS DE TRASLLATS

CT. destinacions centre a centre per Zones inclou centre de procedència def. i/o prov.

USTEC·STEs 11 d'abril de 2008

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (171)