USTEC

El Departament aprofundeix en la catalogació dels llocs de perfil

El Departament d’Ensenyament en la Mesa Sectorial del 16 de març, ha presentat una carta de diferents perfils a triar per la direcció d’un centre educatiu per configurar la plantilla del “seu” centre. També obrirà un termini per a què cada docent pugui acreditar, si li corresponen, cadascun d’aquests perfils.

La majoria d’aquestes places haurien d’estar (i de fet algunes ho estan) catalogades com a coordinacions o càrrecs amb els corresponents dedicació horària i complement. En canvi, el Departament d’Ensenyament obre la possibilitat de generar uns llocs de perfil per part de la direcció del centre educatiu, per als quals a la pràctica NO CAL L’APROVACIÓ DEL CLAUSTRE PER A LA SEVA CREACIÓ (de fet, ni del Departament que tindrà aquesta plaça) i que, en un canvi de criteri sorprenent, la seva provisió es podrà publicar a les pàgines webs dels centres educatius, tot promocionant l’entrada de currículums (igual que una publicació de feina en un diari de prestigi) al centre educatiu.

L’aurèola d’aquestes persones, que seran proposades per la direcció per a aquests llocs, passarà per davant “del comú dels mortals” que som tots i totes les docents que, en igualtat de condicions, hem acabat accedint a un lloc de treball de la funció pública docent del Departament d’Ensenyament farà que en les adjudicacions d’estiu vagin molt per davant de la fase d’elecció. Propostes per a llocs de perfil que s’adjudicaran, per descomptat, abans que les propostes de continuïtat a un lloc de treball i evidentment l’adjudicació per elecció que passarà, amb el temps, a ésser residual: amb la publicació d’aquesta resolució, totes les persones substitutes (fins ara amb 12 mesos de serveis prestats) poden passar per davant del personal funcionari de carrera per a l’adjudicació provisional en aquestes places.

De fet aquestes places de perfil juguen en una altra lliga en el moment en què el seu lloc ja no és ordinari: adjudicació provisional prèvia i amb requisits, i amb possibilitat d’entrevista i petició de Currículums Vitae,  que no poden desplaçar directament a un funcionari amb plaça definitiva però que sí que ho poden fer amb provisionals i personal interí i que en una supressió de lloc de treball, evidentment, es salvaran abans que els llocs de treball ordinaris (als quals tothom ha tingut les mateixes oportunitats per accedir-hi).

No és el primer any en què s’han perfilat places, de fet serà el tercer, i ara mateix hi ha un 4% de places perfilades als centres educatius públics. A aquesta dada cal sumar que fins el 15% de centres públics tenen la catalogació de centres de màxima complexitat els quals poden triar a dit, en les provisionals, a tot el seu personal. Quin és el balanç? Doncs, persones adjudicades a dit (propostes de les direccions) que al final són treballadors i treballadores tan vàlids com qualsevol i que fan la seva feina tan bé com poden; és a dir, el millor que les seves condicions laborals actuals els permeten. No pel fet d’haver estat triats per la direcció són els i les cracks que faran el tomb en aquests aspectes pedagògics que el Departament perfila i gestionaran la lectura i biblioteca escolar, la immersió i suport lingüístic, la docència de dues especialitats a l’ESO, les metodologies amb enfocament globalitzat, l’educació visual i plàstica, la immersió i el suport lingüístic, la gestió de projectes i serveis d’FP inicial o els ensenyaments de règim especial, el suport lingüístic en llengua estrangera, l’atenció a la diversitat i la competència digital docent millor del que podríem fer-ho la resta amb millors condicions laborals. 

El que cal per fer aquest tomb són condicions laborals que ens permetin realitzar un treball de qualitat i una formació permanent de qualitat per als treballadors/es que actualment som als centres educatius.

Aquestes diverses etiquetes per als nostres llocs de treball l’únic que fan és diferenciar i classificar el professorat segons si són proposta de la direcció o no, la qual cosa distancia uns docents dels altres i fomenta d’individualisme en una feina que sense dubte té un gran component de treball en equip. Què passa en un departament didàctic o en un cicle de primària si es perfila una plaça? Com s’hi accedeix? Com, en el moment en què la direcció li ha donat el vistiplau aquesta persona entra com un company/a més? Com es fomenta així el treball en equip? Aquestes arbitrarietats, discriminacions, desigualtats i la massa real possibilitat de nepotisme desactiven el component vocacional bàsic de la nostra professió.

Aquestes són les estructures d’estat que volen implementar per al dret bàsic de l’educació pública els partits que conformen l’actual Govern? Privatitzar, aplicar formes de gestió pròpies de l’empresa privada i omplir de currículums els centres educatius públics per a la provisió de llocs de treball, en un desenvolupament salvatge de la LEC.

Una setmana de dol, de dol per l’educació pública, de dol per aquest canvi de regles del joc, de dol per fomentar formes de gestió pròpies de l’empresa privada. Primer l’extensió de la prova pilot per a les substitucions amb entrevista i ara l’ampliació dels llocs de treball amb "perfil" a 9 supòsits. Triar i remenar. Talment com una empresa privada. Cap aquí anem.

Recordem que USTEC·STEs té recorregut el Decret de provisió i perfils davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja que, a parer nostre, incompleix la legalitat sobre la provisió llocs de treball públics i en l’àmbit parlamentari som a l’espera del debat al Ple del Parlament de la ILP d’educació, avalada per gairebé 100.000 signatures i que proposa, a banda de l’eliminació progressiva dels concerts educatius, una nova Llei d’Educació diametralment oposada a la LEC.

Mentrestant, pel que fa a les mobilitzacions, ha proposat, proposa i proposarà accions unitàries de tot el col·lectiu docent per demostrar i manifestar el rebuig a aquestes polítiques educatives.

Deixarem que això passi davant dels nostres nassos?
PROU! HO HEM DE REBUTJAR! HO HEM DE DENUNCIAR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (39)