USTEC

 

Concurs de mèrits per a la selecció de directors

NOVETAT: El Departament, a petició d'USTEC·STEs, treu la restricció que feia incompatible la direcció amb reducció de jornada per cura d'altri

El Departament d'Ensenyament convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatòria.

Per participar en el concurs cal presentar la sol·licitud, el full de mèrits, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (només si no consten en el registre de personal del Departament d’Ensenyament) i el projecte o projectes de direcció elaborats segons el que preveu la base 4 de la convocatòria.  

NORMATIVA: RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 17 de febrer de 2016

Sol·licitud de participació

Full de mèrits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (29)