JORNADA HISTÒRICA DEL MOVIMENT FEMINISTA: SEGUIMENT DESIGUAL ALS CENTRES EDUCATIUS, PARTICIPACIÓ HISTÒRICA A LES MOBILITZACIONS

La vaga del 8 de març de 2019 ha tingut un seguiment desigual, que a partir de les dades processades, podríem calcular en un 10-15%, de mitjana, encara que amb incidència desigual per territoris. Així, als Serveis Territorials de Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, ha estat entre un 5-10%. Al Consorci de Barcelona i Maresme-Vallès Oriental i Lleida s’estima una participació a l’entorn d’un 15%, mentre en alguns Serveis Territorials com el Baix Llobregat o el Vallès Occidental frega el 25%. Més enllà d’aquestes xifres, lleugerament superiors a les de l’any passat, sí que es registra una incidència elevada, amb alguns centres que han hagut de fer serveis mínims que han impedit desenvolupar una jornada escolar normal.

Sí que s’ha percebut, en canvi, un elevat grau de comprensió i solidaritat per part de les famílies i la comunitat educativa que contempla amb simpatia la jornada de mobilització. De manera paral·lela, també es constaten dos fets importants. En primer lloc, una gran coincidència en la percepció actual de la gravetat del context sociopolític advers pel que fa a la defensa dels drets més fonamentals, especialment amenaçats els de les dones, en una situació d’involució òbvia, i en què els drets de les treballadores es veuen creixentment qüestionats. En segon lloc, una consciència sobre la necessitat d’emprendre polítiques coeducatives en els currículums, els projectes de centre i les pedagogies a fi de fer servir l’educació com a un element social de prevenció de sexismes i violències masclistes, i de compensació de les desigualtats històriques patides.

Finalment, constatem l’èxit de les mobilitzacions, que podem qualificar d’històriques, en unes dimensions que mai havia assolit el moviment feminista. També resulta molt esperançador el gran protagonisme de les estudiants, les nostres alumnes, a qui volem agrair molt particularment. Les marxes, piquets, manifestacions han estat multitudinàries, amb una gran capil·laritat territorial a còpia d’activitats arreu. Això mostra un grau de maduresa del moviment feminista al qual, modestament, com a professionals de l’educació i sindicalisme compromès, ens agrada pensar que hi hem contribuït. També celebrem l’elevat grau de visibilització i repercussió que ha tingut la diada d’avui. Tot plegat fa que valorem molt positivament aquest 8 de març.

 

USTEC·STEs (IAC) 8 de març 2019

 

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (12)