USTEC

Eleccions de membres de les juntes de personal docent no universitari

Enllaç a la informació del Departament, VOT PER CORREU

Eleccions sindicalsS’inicia el procés electoral per escollir els representants sindicals del personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest motiu, les organitzacions sindicals promotores han presentat una comunicació conjunta de promoció d’eleccions sindicals a Juntes de Personal docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona davant el Departament d’Empresa i Ocupació i han comunicat al Departament d’Ensenyament la seva decisió conjunta de convocar les eleccions. Així mateix, han acordat el nombre i distribució de les meses electorals per a cada unitat electoral i han proposat el dia 26 de febrer de 2015 per a la jornada de votacions.  

 

Mesa Electoral Coordinadora

La normativa preveu que en aquelles unitats electorals en què per raó dels centres de treball existents i el nombre de funcionaris hi hagi d’haver diverses meses electorals, es constituirà una Mesa Electoral Coordinadora que assumirà les funcions pròpies de la Junta Electoral ja que li pertoca dirigir tot el procés electoral en la corresponent unitat electoral i coordinar les diferents meses electorals parcials.

La Mesa Electoral Coordinadora està constituïda pel president o presidenta, que és el funcionari o funcionària de més antiguitat, d’acord amb el temps de serveis reconegut en l’Administració, i dos vocals, que són els de més i menys edat d’entre els inclosos en el cens. El vocal de menys edat actua com a secretari o secretària.

El 9 de desembre de 2014 es constituiran formalment les meses electorals coordinadores següents:

Consorci d'Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6 
08010 Barcelona
Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat
C. de Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat
Serveis Territorials d'Ensenyament de Barcelona Comarques
C. Casp, 15
08010 Barcelona
Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central
Ctra. de Vic, 175 -177
08243 Manresa
Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida
C. Pica d'Estats, 2
25006 Lleida
Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
C. Onofre Arnau, 32 (Edifici de l’EOI)
08301 Mataró
Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona
C. de Sant Francesc, 7
43003 Tarragona
Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre
C. De la Mare de Dèu de la Providència, 5-9
43500 Tortosa
Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental
Av. Marques de Comillas, 67-69 Planta Baixa
08202 Sabadell

 
 

Meses Electorals Parcials

Els presidents o presidentes de la resta de meses electorals seran els de més antiguitat, els vocals seran els de més i menys edat d’entre el professorat inclòs en el cens de cadascuna de les meses electorals. Així mateix, es nomenarà com a secretari o secretària el vocal de menys edat.

El 19 de desembre de 2014 es constituiran formalment les meses electorals parcials.
 

Consulta mesa de votació (no disponible) (url)

 

Jornada de votacions

La jornada de votacions tindrà lloc el 26 de febrer de 2015, de 10:30 a 18:30 hores a totes les unitats electorals

 

Normativa

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (59)