Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe   Flash player
 

 

PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT


Les demandes que fem com a USTEC·STES (IAC) es poden concretar en 3 grans blocs.
CONTRACTES I RETRIBUCIONS
Una gran part de la problemàtica organitzativa dels centres es resoldria fent nomenaments només a jornades sencera i mitja, pagant el sou íntegre (100%-50% segons el contracte). La mateixa mesura faria pujar l'autoestima del col·lectiu que actualment veu menyspreada la seva tasca, idèntica a la dels companys funcionaris però retribuïda un 15% menys. Som l’únic sindicat que hem portat l’acord de govern que fa possible aquesta discriminació fins al Tribunal Suprem i és probable que coincidint amb la publicació d’aquest programa ja ho haguem aconseguit.
El cobrament íntegre del juliol i agost és també una demanda lícita en un país on cap empresa es pot permetre acomiadar, o simplement ni contractar, els seus treballadors substituts amb el simple argument de la falta d’hores lectives mentre els funcionaris en iguals condicions continuen cobrant i cotitzant, cosa que genera grans diferències de condicions dins del mateix col·lectiu. Tan sols ho pot fer i ho fa l'Administració pública.
El tipus de jornades i de durada dels contractes també creen diferències inadmissibles pel que fa a la concessió dels permisos i llicències, diferències que sovint provoquen discriminació per raó de gènere quan afecten drets fonamentals dels infants i de les mares que els cuiden.
La cotització en el règim de la Seguretat Social per part del personal interí diferent al del règim de classes passives de la funció pública ja comporta en si mateix diferències molt grans en les condicions de la jubilació que s'afegeixen al diferent reconeixement de complements per càrrec o d'estadis de promoció docent. USTEC·STEs lluitarà perquè s’estengui a tot el col·lectiu l’aplicació de la sentència que tenim guanyada sobre el cobrament del 4t estadi del personal interí. La demanda d’USTEC·STEs és, una vegada més, en pro de la igualtat de condicions retributives a tots nivells i per recuperar la concessió del primer estadi als 6 anys de serveis prestats.

BORSA-NOMENAMENTS

La gestió de la cobertura de llocs de treball que no ocupen els docents funcionaris ha estat ferida de mort amb l'aprovació a la primavera del 2014 del Decret de perfils i provisió de llocs de treball. Amb l’objectiu de convertir en privada la gestió dels llocs de treball públics, els nostres dirigents han anat abonant la idea que fer que els directors tinguin part activa en la selecció del personal del seu centre millorarà el sistema educatiu. Res més allunyat de la realitat. No poder accedir a la funció pública sota uns criteris molt clars i objectius jerarquitza la feina docent i afavoreix unes elits de casta. És per això que a USTEC·STES (IAC) continuem apostant per mantenir el criteri d'antiguitat en les adjudicacions del personal de la Borsa i per uns nomenaments telemàtics diaris, transparents i que permetin escollir.
Aquests darrers anys, en una aplicació diligent dels criteris del Ministre espanyol Wert, la consellera Rigau ha fet un pas més en fer-los fer tasques de substitució a docents del centre amb l’aplicació de la mesura d'endarrerir 10 dies el cobriment de la baixa d'un titular, amb les conseqüents dificultats de treball que això genera al centre i a costa del sou de treballadors. Pensem que les substitucions han de ser des del primer dia i amb incorporació immediata del docent substitut. Només d'aquesta manera el centre pot continuar atenent de manera òptima l’alumnat.

INGRÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

Les darreres oposicions, a data de tancament d'aquest programa electoral, han estat a l'estiu del 2011 per al cos de secundària i al 2010 per al de primària.
Mantenir vacants cobertes per interins no és res més que una forma de gestió que afavoreix el legislador, que té relativament senzill canviar les condicions laborals de la gent que treballa en precari i acomiadar sempre i a tothom com a molt tard el 31 d'agost de cada curs. Des d’USTEC·STES (IAC) ens sembla raonable demanar que l'ingrés a la funció pública es faci de forma periòdica i que el sistema valori l'experiència docent amb un sistema de doble via d'accés: la Via A per a opositors lliures per a les noves jubilacions i la Via B per a persones que ja estan prestant serveis al Departament d’Ensenyament.

 

 

 

a

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (37)