Visualización incorrecta de dos elementos posicionados mediante float
 
Get Adobe  Flash player
 

 

MOVIMENTS SOCIALS

El moment present es caracteritza per l’ensulsiada dels dos contractes socials vigents fins ara:  d’una banda, el que s’establí tàcitament després de la 2ª Guerra Mundial entre el capitalisme industrial i el treball, i de l’altra, el règim sorgit de l’anomenada Transició després de la llarga nit del franquisme. És en aquest context de canvi d’època que USTEC·STEs (IAC) vol posar l’èmfasi avui en la lluita per la consecució de la justícia social a què té dret la nostra societat i també en aconseguir nivells més alts de democràcia i de llibertat, totes dues en clar procés d’involució en l’hora actual. A Catalunya, a més, es viu amb intensitat de fa ja un temps el procés sobiranista que ha de poder desembocar en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català per mitjà d’un referèndum  a través del qual la ciutadania pugui expressar la forma d’organització política que desitja.
Ateses totes aquestes circumstàncies, USTEC·STES (IAC) continuarà  treballant en col·laboració amb els moviments socials per tal d’aconseguir els següents objectius:

 1. La consecució i l’exigència d’una democràcia radical davant l’actual involució democràtica.
 2. La consecució de les auditories ciutadanes del deute i d’una fiscalitat justa.
 3. L’aposta pels béns comuns i la sobirania alimentària davant la mercantilització de la vida quotidiana que porta a la creixent precarització dels aspectes bàsics de la vida de les persones (dret a l’educació, a la sanitat, a la cultura, a l’habitatge, a les pensions, a la renda garantida...)
 4. La reformulació del treball, de la renda bàsica de vida i el reconeixement dels treballs invisibilitzats.
 5. L’aposta per la defensa del medi ambient i la crítica del model econòmic que el posa en greu risc.
 6. La defensa del dret a l’autodeterminació de tots els pobles.
 7. La defensa dels drets i les llibertats individuals i col·lectives per fer front a les polítiques repressives dels governs i a les actituds i accions discriminatòries en raó de la identitat de gènere o/i sexual, la procedència geogràfica o cultural, la malaltia física o mental, etc.
 8. La defensa i la promoció de la cultura de Pau  i la crítica i l’oposició a la despesa militar.

Tot aquest treball el volem transmetre a la Comunitat Educativa -alumnat, professorat i pares i mares- perquè creiem que és indispensable repensar constantment els valors en què volem educar. 
Les propostes i iniciatives que hem dut a terme i les que volem impulsar tenen en compte els objectius anteriorment formulats i en els darrers quatre anys

 • hem publicat un seguit d’Eines monogràfiques que contenen propostes didàctiques per als diferents nivells educatius dels centres escolars i,
 • hem treballat per la construcció d’una cultura de Pau i no-violència per mitjà de la promoció i difusió del DENIP -Dia Escolar per la No-violència i la Pau- i també prenent part en la campanya “Desmilitaritzem l’educació”, com també en la promoció de la “Xarxa d’Escoles lliures d’Armes” i,
 • hem col·laborat amb altres col·lectius amb l’objectiu d’aconseguir el repartiment de la riquesa per mitjà dels projectes de promoció dels drets humans i de l’educació  en comunitats rurals d’Amèrica Llatina  per mitjà del compromís solidari “0,7 i +” i també  per mitjà de les delegacions solidàries  a Guatemala integrades per mestres, estudiants i altres professionals  durant els mesos d’estiu i,
 • hem creat el blog de moviments socials i hem organitzat xerrades amb la finalitat de socialitzar idees, crear espais de debat i difondre accions per a la transformació social i la mobilització.

Les apostes emancipadores que adquirim el compromís de promoure han de sorgir des d’una ciutadania que de manera col·lectiva lideri un canvi “des de baix” i basteixi un contrapoder que qüestioni l’hegemonia neoliberal imperant.
No solament “un altre món és possible” sinó que “un altre món és del tot necessari”. És per això que és fonamental continuar col·laborant per tal d’ajudar-lo a néixer.

 

 

 

a

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Barcelona comarques

Vallès occidental

Maresme - Vallès Oriental

Catalunya central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:36 (29)