ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

PERMISOS EN RELACIÓ A LA JORNADA DE VOTACIÓ DEL DIMARTS 12 DE MARÇ DE 2019


PERMÍS PER ANAR A VOTAR EL DIMARTS 12 DE MARÇ DE 2019 ADREÇAT A TOT EL PROFESSORAT.


El professorat disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.

PERMÍS PER A LA JORNADA DE VOTACIÓ ADREÇAT ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, I A LES PERSONES INTERVENTORES I APODERADES.

El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició de persona interventora o apoderada, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior. Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

Pots consultar el teu lloc de votació per mitjà del següent enllaç: Enllaç a la consulta

Més informació a la RESOLUCIÓ EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

05/03/2019 11:50 (1)