Irene Rigau i Oliveras

Departament d’Ensenyament,

Via Augusta, 202

08021 Barcelona

 

Honorable Consellera,

Com bé coneixeu, i d’acord amb la nostra trajectòria, l’escola rural ha estat i és una de les nostres prioritats com a organització que defensa l’ensenyament públic i la professió docent. També sabeu que l’escola rural en la seva configuració actual, és un model de qualitat i èxit fruit de l’esforç del conjunt de la comunitat educativa, i molt especialment de la motivació, treball i capacitat dels seus mestres. Aquest model, alhora, és un dels pocs punts, conjuntament amb el de la immersió lingüística, on trobaríem un ampli consens sobre la seva rellevància per a la cohesió territorial del país i la necessitat de la seva supervivència.

Ara bé, des de l’Acord d’Escola Rural de 1997, una normativa consensuada i valorada positivament pel conjunt de la comunitat educativa, hem vist com alguns dels aspectes qualitatius s’han anat deteriorant a partir de la pràctica de les diverses administracions polítiques que han passat per Via Augusta. L’aplicació de criteris economicistes, amb l’excusa de les crisis i retallades ha empitjorat les condicions d’escoles i zones rurals, i en alguns casos, posen en qüestió la seva viabilitat. En alguns moments de la discussió de la Llei d’Educació de Catalunya i en els decrets que el despleguen, han anat invalidant o qüestionant alguns dels aspectes valorats més positivament de l’acord de 1997.

En els darrers mesos, a més, hem tingut constància que el projecte de decret que es preparava per regular i unificar la normativa sobre l’escola rural ha estat desestimat. Algunes fonts ens han informat que les especificitats d’aquest model, com ja succeeix actualment, s’aniran normativitzant, des de les instruccions d’inici de curs.

És per tot això que demanem obrir un procés de diàleg amb els representats dels docents amb la voluntat d’actualitzar l’acord de 1997 o establir-ne un de nou que tingui com a objectiu eliminar les disfuncions propiciades per les retallades econòmiques i la deriva poc democràtica afavorida per la LEC i els decrets que la despleguen i aprofundir en el sentit democràtic i innovador que ha de continuar caracteritzant l’escola rural en particular, i el sistema educatiu en general. Això, a més, en el context de la construcció d’un nou país, ha de representar un signe clar de la voluntat de la societat catalana d’arribar a amplis consensos.

Creiem que aquest nou acord ha de recollir uns principis i criteris clars. D’una banda, una dotació de personal i recursos molt superiors als actuals (us recordem que la inversió en ensenyament públic que dedica el Govern és pràcticament la meitat del que recomanen els organismes internacionals), que comporti prou professorat per recuperar les hores d’una coordinació especialment delicada en el conjunt de les Zones Escolars Rurals. També demanem un reforçament de l’esperit democràtic i de participació que comporti, alhora, independència de cadascun dels centres que conformen les ZER i capacitat de coordinació entre els components, una elecció democràtica de les direccions, i una provisió de llocs transparent, objectiva i sense capacitat ni temptacions de nepotismes disfressats de perfils.

Com heu pogut comprovar en els anys que exerciu com a Consellera, els nostres punts de vista respectius sobre bona part dels aspectes educatius són distants. En altres qüestions, aquelles que permeten establir la fortalesa i assegurar cohesió del nostre país, com és el cas de la immersió, hi ha acord pràcticament total. Un acord en una qüestió tan estratègica com a simbòlica com la de l’escola rural, és imprescindible. I no només per a l’àmbit educatiu.

Tot esperant una resposta a la nostra petició,

 

Cordialment,


El grup d’escola rural d’USTEC·STEs

 

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:34 (67)