Darrers fulls informatius:

L'espai web de l'escola rural us vol oferir tota una sèrie de continguts que esperem que us siguin profitosos, ja que la nostra intenció és que l'entorn de l'escola rural pugui trobar-hi tant elements útils per al dia a dia, a nivell laboral i pedagògic,:com normativa general i específica de ZER, però també com tramitar les dietes d’itinerància, conèixer els responsables de les ZER a l’Administració i a USTEC·STEs, tenir accés a mapes i llistes de ZER a tot Catalunya, als enllaços a les webs dels centres i del Departament, composició de plantilles i informació sobre els concursos de trasllats i d'altres que puguin ser del vostre interès.

Volem que sigui un element de consulta, però també un espai on quedin recollides les necessitats de l’escola rural per tal que, com a USTEC·STEs, puguem reivindicar millores tant en el funcionament de les ZER com en les condicions laborals dels seus treballadors/es. Com ja sabeu, en les visites als centres ens interessem per tots aquells projectes que s’hi volen iniciar o que ja s’hi estan portant a terme. El nostre correu per a qualsevol aclariment o aportació és: rural@sindicat.net.

L'escola rural ha estat present en tots els actes reivindicatius que s'han dut a terme en aquests últims cursos. L'educació no pot ser tractada com un negoci i, per tant, no s'hi pot buscat un benefici econòmic. L'escola rural és un model a seguir i els resultats parlen per si mateixos.

Per una ESCOLA RURAL DE QUALITAT, unim les nostres forces!!

Normativa En aquest apartat es pot accedir a tota la normativa referent a l'escola rural i a qualsevol de general que pugui ser d' interès .Per exemple:: add. 15, instruccions inici curs, permisos i llicències, decret de plantilles....

Informacions Es pot accedir a fulls informatius, premsa, programa electoral i informacions sobre les meses de negociació.

Links Es pot accedir a diferents pàgines webs d'interès.

ZER Es pot decidir quina província o comarca es vol consultar. A partir d'aquí es poden consultar totes les ZER amb les diferents escoles i també obtenir informació sobre les plantilles.

Docents Els mestres podran accedir a aquest apartat específic.

Altres Altres apartats que t'agradaria que tingués la web. Envia'ns un correu amb les teves aportacions a rural@sindicat.net

 

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:34 (416)