Les nòmines les podeu trobar a l'ATRI
Clicqueu aquí per veure el procediment desglossat per arribar a la nòmina

 

Càlcul de l'import de la paga extra de desembre de 2017 per
al personal laboral que li han adjudicat una nova vacant

 
Heu d'anotar la quantitat que trobareu al
concepte 003 a la nòmina de setembre de 2017
  Quantitat
003. Paga extraordinària (nòmina setembre):