ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Davant l'amenaça de tancament, el Comitè d'Empresa de Personal Laboral del Departament d'Ensenyament exigeix que la llar d'infants El Vuit no es tanqui

Fa uns mesos es va saber que el Departament volia tancar El Vuit i que el Consorci d'Educació de Barcelona n'assumiria la gestió durant el curs 2019-20. La primera mesura que s'ha pres per aconseguir aquest objectiu és restringir la matrícula als infants nascuts l'any 2016.

El Comitè Intercentres, en representació del personal de la llar d'infants, denuncia que aquesta operació s'està duent a terme amb poca transparència, ja que, ara per ara, el Departament manifesta que no sap res, mentre que el Consorci d'Educació ha reunit els treballadores per informar-los d'aquesta mesura com un fet consumat.

La llar d'infants El Vuit, la titularitat de la qual ostenta Departament d'Ensenyament, es troba ubicada al barri de la Pau des de fa més de quaranta anys. Durant tot aquest temps n'ha estat un referent i ha donat suport educatiu a les famílies i als seus infants.

En converses informals amb el Consorci, el Comitè ha demanat que es prenguin mesures que possibiliten mantenir les quatre aules obertes i assegurar així la continuïtat del centre i del personal que hi treballa. Algunes d'aquestes mesures serien obrir la matrícula de tots els grups d'edat (infants nascuts els anys 2017 i 2018) o acollir la matrícula sobrera d'altres escoles properes. En qualsevol cas, no pot haver-hi cap infant sense plaça en l'etapa 0-3.

Actualment es té coneixement que hi ha més de 20 famílies interessades en aquest centre i que per motius que resulten incomprensibles no poden matricular-hi els seus fills i filles.

Aquesta situació és molt greu, en primer lloc pel que suposa per al barri el tancament d'un centre educatiu que ha vist créixer tants i tants infants, i en segon lloc, perquè afecta greument el personal del centre, ja que poden desaparèixer nou llocs de treball.

Si l'objectiu de les administracions és atendre les necessitats les famílies i els infants d'aquestes edats amb una educació i uns serveis qualitat, no s'entén que s'hagin plantejat el tancament d'aquest centre. El Comitè Intercentres no hi està gens d'acord i exigeix una reunió immediata amb el Departament.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (20)