ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

ACORD SOBRE LES FUNCIONS I HORARI DEL PERSONAL TIS

Des del Comitè Intercentres us volem informar dels resultats de la consulta sobre la proposta de funcions i horari del personal de la categoria professional integrador/a social (TIS):

 Un 70% de les persones que hi van participar van manifestar el seu acord amb el contingut del text i, per tant, vam procedir a signar-lo dilluns dia 17 de setembre. Aquest acord s’aplicarà aquest mateix curs i es publicarà als documents d’organització de centre.

El Departament s’ha compromès a fer-ne un seguiment i a continuar treballant per assolir altres millores laborals. També ens va informar que properament organitzarà unes jornades de formació, a les quals assistirem com a representants del Comitè.

Les coordinacions del personal TIS per territoris són una aposta del Departament per anar resolent les incidències i dubtes del dia a dia. Per això us agrairíem que ens féssiu arribar la vostra opinió un cop estiguin en funcionament.

Així mateix, com que moltes i molts de vosaltres ens vau fer arribar observacions a les quals ens agradaria donar-vos resposta, tot seguit us fem les consideracions següents:

- El personal tècnic en Integració Social és personal laboral del VI Conveni Únic de la Generalitat, que recull els drets i deures dels treballadors i treballadores amb contracte laboral d’aquesta administració. També se’ns anomena personal PAS, ja que depenem la Direcció General de Serveis. En canvi, als documents d’organització de centres es considera el personal laboral personal d’atenció educativa (PAE).

- Independentment del nom amb què es refereixIn a nosaltres, en les instruccions queda clar que no correspon al personal TIS la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge. Tanmateix, queda recollit que, dins les seves competències, el personal integrador ha de participar en les reunions de cicle, d’equip docent, de claustre i de les comissions recollides a les NOFC, així com en les reunions amb agents educatius i socials externs.

Com a Comitè Intercentres hem deixat clar al Departament que el personal TIS no ha de treballar alhora en dos centres, que l’horari s’ha d’acostar al màxim a l’horari lectiu dels i les alumnes, que no s’han de fer totes les funcions recollides en l’acord, sinó que s’han de prioritzar i concretar en el pla de treball, i que les 2 h 30 min. de preparació, formació i reciclatge no s’han d’incloure en l’horari de permanència al centre.

Malgrat tot, hem de continuar treballant conjuntament per la dignificació del personal laboral, tot remarcant que, independentment de la nostra categoria professional, la nostra tasca educativa té el mateix valor i la mateixa importància que la de qualsevol altre treballador/a de l’escola.

COMITÈ INTERCENTRES: CCOO     UGT     USTEC-STEs     AMRC     JUNTS  

 

 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (121)