USTEC

BORSA DE PERSONAL LABORAL

Convocatòria extraordinària

S'obre un termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència, pel que fa a les categories professionals i comarques següents:

  • Fisioterapeuta (B) – FIS 

Alt Empordà, Anoia, Bages, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Selva

  • Educador/a d’educació especial (C1) – EEE: 

Alt Penedès, Barcelona ciutat, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Montsià, Osona, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental

  • Auxiliar d’educació especial (D1) – AEE 

Baix Llobregat, Garraf

  • Oficial/a de 1a-cuiner/a (D1) – CUI 

Gironès, Ripollès, Selva

  • Oficial/a de 1a-manteniment (D1) – OFI 

Selva

  • Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) – NAJ 

Baix Camp, Gironès, Ripollès, Selva

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'admetran sol·licituds per a noves incorporacions a la borsa de treball, així com per ampliar els àmbits territorials i les categories professionals dels actuals participants de la borsa que s'ajustin a la base 2.1.


Participants

Poden participar en aquesta convocatòria les persones que reuneixen els requisits generals, establerts a la base 13.3 de l'Annex 1: Bases generals, i els específics, previstos en l'Annex 2: Funcions i requisits específics, de la Resolució de 13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament d'Ensenyament, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals de la borsa de treball.

Els requisits s'han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa. Pel que fa als coneixements de llengua catalana, es podran acreditar fins al moment de la proposta de contractació.

Inscripció

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits s'inicia el 22 de desembre de 2014.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball es formalitza a través del Web de l'aspirant

 

Accés a l'aplicatiu: http://aplitic.xtec.cat/e13_borpas/inici.do?do=inici

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (7)