USTEC

CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.

El calendari laboral del  personal de les llars d'infants públiques dependents del Departament d'Ensenyament s'estableix des  de l' 1  de setembre i  fins al 15 de juliol de l'any següent.
El Departament d'Ensenyament ha acceptat la nostra proposta a on es mantindrà la jornada intensiva del mes de setembre fins el dia d'inici dels alumnes, i  entre el 1 al 15 de Juliol.
El personal amb contracte de treball vigent de la categoria professional d'ajudant de            cuina -netejador/a i d'oficial de primera, cuiner/a que realitza horari de 9 a 17 hores, es podrà acollir voluntàriament a l'opció de desenvolupar la seva jornada de treball en una de les modalitats horàries següents, que es decidirà de forma consensuada entre el/la treballador/a i la direcció de la llar:
Personal ajudant de cuina  - netejador:
-  de les 11 h a les 19h, o bé
-  de les 7 h a les 15 h
Personal oficial de primera, cuinera/a
-  de les 8 h a les 16 h.
Per a fer-ho efectiu, caldrà presentar la corresponent sol·licitud davant els serveis territorials, abans de l' inici de curs escolar.
En cas de concurrència de sol·licituds, si  no hi ha acord, tindrà prioritat per acollir-se a la modificació de l'horari el /la treballador/a amb més antiguitat en la categoria professional.

Personal  Laboral USTEC·STEs.

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (7)