ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 Concurs canvi de destinació de les categories professionals d’educador/a d’educació     especial en centre públics i d’integrador social.

La previsió és que es convocarà més o menys cap a la segona setmana de setembre , es publicarà al DOG i començarà el procés, amb la previsió que per Setmana Santa ja estigui tot el procés resolt.

 Borsa de treball del personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i suport a la docència.

USTEC·STES (IAC) va demanar resposta, a la proposta que es va fer i enviar al Departament, sobre l’extensió dels “motius de suspensió en Borsa”.  La resposta va ser que no ho havien rebut. Per això tornarem a convocar una reunió per parlar del tema.
El Departament, ens comunica les incidències que hi va haver durant els primers dies a la darrera borsa oberta, causades per un  problema informàtic,  pel que fa a la valoració  de tot el que s’havia meritat. Aquest problema ja es va solucionar i es van poder ordenar les persones participants al lloc on corresponia.
Una vegada finalitzat el curs, durant la primera setmana de juliol, es regularitzaran les llistes de les persones que han prestat serveis aquest curs, que estaven al bloc 3 i passaran al bloc 1, quedant els mèrits actualitzats.
Les persones que formen part de la borsa, ja no hauran de fer la CONFIRMACIÓ.
 USTEC·STEs (IAC) vam tornar  a demanar la transparència de la borsa,  que les persones interessades puguin veure la situació de la persona que tenen al davant, i que els SSTT ho facilitin quant reben  la trucada d’un treballador o treballadora.  La resposta va ser que ja s’està treballant i si encara no s’ha fet és perquè  l’aplicatiu que tenen és molt complex.

Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat:previsió de continuïtat.

El Departament comunica  la NO CONTINUITAT del programa, a causa de la manca de pressupost, de manera que a les persones contractades se’ls acabarà el contracte el 31 de juliol de 2016.
 Davant aquesta nova retallada, USTEC·STEs (IAC) va expressar fermament el seu desacord, argumentant tot el que comporta:  des de l’acomiadament de més de 300 treballadors/ores, fins la desatenció dels drets de l’alumnat que això suposa. Alhora vam recordar i qüestionar  l’acord de govern del 19 d’abril de 2016,  on diu que es destinen més de 24 milions d’euros a l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives especials, cosa que comporta la contractacions de monitors.  
USTEC·STEs (IAC) vam denunciar que amb aquesta partida hi hauria diners suficients per donar continuïtat al programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat.
Davant aquest plantejament l’administració no va donar resposta. Només es limitava a dir que era una qüestió de pressupostos i que es treballaria per la continuïtat del programa.

 Professorat de religió

Pel que fa al reconeixement del quart i cinquè estadi de promoció docent per al professorat de religió, USTEC es mostra en desacord, ja que els drets esmentats s’han de fer  extensius a tot el personal laboral docent.

En el Document de salut en centres educatius, aclarim;

TEMA. “Administració de medicaments”:

USTEC·STEs (IAC) expressa i aclareix, que el Personal Laboral, i tampoc el Personal Docent no són responsables ni estan obligats a l’administració de medicaments. Alhora, davant el redactat (“els vetlladors”) s’hauran d’encarregar entre d’altres d’aquestes tasques, qüestiona quin és el significat i contingut d’aquestes paraules. Estem obrint la porta a subcontractacions d’altres professionals al centres perquè puguin fer aquestes tasques quan en definitiva tampoc els correspon, ja que no es tracta de personal qualificat sanitari? I quan des diu, “o encomanar a altres que ho facin de manera voluntària”, considerem que és un despropòsit envers els alumnes, i els seus drets a ser atesos per personal sanitari adient.


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (41)