full

No ens respecten els drets!!!

Personal Laboral: Tancada del Comité Intercentres al Departament

A partir del Decret  3/2010, de 29 de maig i de l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010, sobre les mesures a adoptar per la contenció de la despesa pública, el personal laboral ha començat a patir els efectes de les restriccions, unes restriccions que s’han agreujat amb la instrucció 1 de 2011 i que pel que fa al personal laboral ens afecta en major mesura ja que no es cobreix cap vacant produïda per renúncia, jubilació o altres ni tampoc no es cobreix cap substitució, ni senceres ni de reduccions de jornada, ni tan sols les que genera la maternitat del col·lectiu de personal laboral que treballa als centres públics del Departament.

No s’estan concedint jubilacions especials als 64 anys i posen entrebancs per poder exercir el dret a la jubilació parcial.

A més, per a algunes categories com el personal de cuina i neteja de les llars d'infants s'està contractant personal mitjançant empreses externes i en jornada inferior a la sencera.

Com a conseqüència ens trobem que el Departament, a més d’incomplir el conveni i els acords de substitucions subscrits amb el Comitè Intercentres, està, de fet, reduint la plantilla de personal laboral alhora que incompleix els drets reconeguts a la Llei de conciliació de la vida laboral i familiar ja que no garanteix la cobertura de les baixes que genera i impedeix la compactació del terç de jornada...

Quan les lleis dictaminen que determinats fets comporten certs drets, són les administracions públiques les primeres que han de donar-hi compliment i posar els mitjans necessaris per poder-los gaudir.

Què està fent el Departament d’Ensenyament amb el personal laboral?

Conculcar els drets!!!

  1. No permet que es compacti la reducció d’1/3 de jornada retribuïda al 100% d’un any de durada després de finalitzar el permís de maternitat.
  2. No substitueix les hores en què el progenitor o progenitora exerceix el dret de lactància de la criatura; la qual cosa implica carregar el treball als companys/es de feina i que, per tant, en realitat siguin ells i elles qui donin la possibilitat d’exercir aquest dret.
  3. No substitueix cap permís.
  4. No substitueix les baixes per incapacitat laboral transitòria.

Aquesta conculcació de drets no tan sols es fa en detriment de les condicions laborals dels companys i companyes, sinó que, sobretot, va en detriment de l’atenció que el nostre alumnat es mereix.

Des d’USTEC·STEs denunciem aquest seguit de mesures adoptades pel Departament d’Ensenyament que afecten negativament les condicions de treball del personal laboral i el bon funcionament dels centres públics, incloent-hi les llars d’infants i que estan provocant a una davallada significativa de la qualitat de l’ensenyament públic.

En aquest context cal que tots plegats estiguem molt atents per tal d’impedir que el Departament se’n surti a l’hora d’aplicar tot aquest reguitzell de mesures. La crisi econòmica no justifica en absolut que les retallades afectin serveis públics bàsics i cal que ens hi oposem amb fermesa.

Estiguem alerta a qualsevol nova informació i també a les propostes que us puguem fer arribar sobre les accions que es duguin a terme per denunciar públicament aquesta situació.

Personal laboral: www.sindicat.net/lab

 

Barcelona (08007): Rd. Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 – Fax  93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 – Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 – Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003):August, 21, entl. 1a Telèfon 977 23 52 63--Fax 977 23 90
www.sindicat.net        laborals@sindicat.net         barcelona@sindicat.net

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (1)