PERSONAL LABORAL DE LES LLARS D'INFANTS
DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT


A la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya es va tractar la recuperació dels dies addicionals de vacances per antiguitat i els dies de permís per assumptes personals per antiguitat que s’havien perdut el 2012

També hem aconseguit el compromís de recuperació  dels dies addicionals de vacances per antiguitat però per poder-los gaudir s’ha de fer una modificació legislativa. Us informarem en el moment que es faci i esperem que sigui abans de l’estiu. El nombre de dies és el següent:

15 anys de serveis prestats , 1 dia hàbil.
20 anys de serveis prestats, 2 dies hàbils.
25 anys de serveis prestats, 3 dies hàbils.
30 anys o més de serveis prestats, 4 dies hàbils.

El personal laboral de neteja i de les llars d’infants podrà gaudir d’aquests dies addicionals de vacances en els terminis explicitats a l’article 46 del VI conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

PERSONAL LABORAL USTEC·STEs (IAC)