Integrador/a social (C1) - INS

Funcions:

Col·laborar en el desenvolupament d'habilitats socials i d'autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, i intervé directament amb els joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l'entorn, amb les funcions següents:


Veure el document 'Gestió del personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa' a les instruccions d'inici de curs. (doc)