Escrit adreçat a les direccions dels centres

Benvolgut equip directiu,

Malauradament l’inici d’un nou curs no ha variat la política de retallades del Govern de la Generalitat, i un any més ens trobem davant de plantilles insuficients, vulneració de drets personals i laborals, afebliment del sector públic, retallades de sou, etc...

Davant d'aquesta situació és més important que mai fer pinya i treballar plegats. Aconseguir que les retallades imposades no afectin les condicions laborals del col•lectiu de persones que treballem als centres resulta clau per l'èxit de la nostra tasca educativa.
Com a equips directius teniu la tasca de vetllar perquè cada treballador pugui desenvolupar les seves tasques professionals en el millor ambient possible, i us encoratgem que en el cas de manca de personal, falta de suports, manca de recursos, ens ho comuniqueu per poder exigir al Departament i a la Delegació que posin els recursos necessaris i evitar així la sobrecarrega de tasques i treball al personal que hi ha al centre,
que per altra banda té les seves tasques definides i fixades pel mateix Departament.

Així doncs us adjuntem les tasques i distribució de funcions del personal laboral,
en cas de dubtes ens podeu consultar al telf. 93 302 76 06.

Cordialment,
Personal Laboral
USTEC•STEs (IAC)

Document organització_Lab