PLA DE FORMACIÓ 2017

Us informem que el Pla de formació per al personal d’administració i serveis 2017 del Departament d’Ensenyament es podrà consultar a partir del 19 de desembre a la Intranet, a l’adreça següent: http://educacio.gencat.cat/intranetEl procés d’inscripció a les activitats, com l’any passat, continua establint-se en 3 períodes:

 

·        Període 1: activitats que es realitzaran entre el 23/02/2017 i el 31/05/2016
o   Inscripció: del 19/12/2016 al 15/01/2017
o   Validació dels caps: del 06/02/2017 al 12/02/2017
·        Període 2: activitats que es realitzaran entre l’1/06/2017 i el 31/07/2017
o   Inscripció: del 18/04/2017 al 02/05/2017
o   Validació dels caps: del 16/05/2017 al 22/05/2017 
·        Període 3: activitats que es realitzaran entre l’1/09/2017 i el 30/11/2017
o   Inscripció: del 12/06/2017 al 25/06/2017
o   Validació dels caps: del 07/07/2017 al 13/07/2017 


Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol·licitar.