ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

CONTRA L’INTRUSISME DELS JUTGES,  CONTRA LES SENTÈNCIES QUE VOLEN MINORITZAR EL CATALÀ A LES AULES, CONTRA LES MESURES CAUTELARS QUE CONDICIONEN L’ORGANITZACIÓ I L’ACCIÓ PEDAGÒGICA DELS EQUIPS DOCENTS,  EN SOLIDARITAT AMB L’ESCOLA PÚBLICA JOSEP GUINOVART DE CASTELLDEFELS I LA RESTA DE CENTRES AFECTATS.

USTEC-STEs, com a sindicat més representatiu de l’escola pública catalana vol expressar el seu suport a la direcció i al claustre de mestres de l’escola Josep Guinovart de Castelldefels que és víctima d’un atac organitzat contra el model d’escola i la convivència de la seva comunitat educativa.

Defensem una escola que no sigui utilitzada com un camp de batalla lingüístic i que no estigui sotmesa al caprici de les idees particulars de ningú. El projecte educatiu de l’escola Guinovart no es basa només en el compliment d’allò que el poble de Catalunya, a través del seu Parlament,  ha decidit democràticament pel que fa al català com a llengua de l’aprenentatge, sinó en la realitat i les necessitats del seu alumnat que de manera molt majoritària ( més del 90%) viu en un entorn proper, familiar i de barri, on el català és una llengua absent i el castellà és del tot omnipresent. Aquesta circumstància és determinant per a fer de l’escola un espai on es puguin adquirir les plenes competències lingüístiques en les dues llengües oficials, en unes condicions on el català està absent o molt minoritzat en la vida quotidiana. Els resultats obtinguts en tota mena d’avaluacions internes i externes, avalen la tasca pedagògica que aquesta escola està realitzant i el compliment dels objectius de donar plenes competències lingüístiques a l’alumnat, tant en català com en castellà, en finalitzar l’educació Primària.

La judicialització de l’organització escolar i del currículum, les mesures cautelars decretades, obliguen a incrementar el castellà a bona part de les aules del centre per l’acció d’una minoria de famílies que imposen a les altres una disminució de la presència de la llengua catalana i a una nova organització del currículum on part de les matèries considerades troncals s’han d’impartir en castellà. Això ha comportat el trencament del projecte educatiu, la desautorització del treball pedagògic del claustre de docents i del contracte establert amb les famílies en el moment de la matriculació; però ni la direcció del centre, ni les famílies no han estat escoltades pel tribunal abans de prendre la seva decisió.

Les escoles afectades són molt poques , diu el Departament d’Ensenyament, però el cas de l’escola pública Josep Guinovart  de Castelldefels és un  cas particularment greu, perquè exposa una estratègia de concentració de demandes en un centre per a convertir-lo en una excepció dins del sistema. L’ofensiva està molt organitzada i emparada des de certs àmbits polítics, però és cert que és molt minoritària i no ha aconseguit trencar el consens social per la llengua a l’escola, però els centres educatius afectats  no han trobat ni el suport, ni instruccions clares per part del Departament d’Ensenyament, més enllà dels planys per a l’obligat compliment de les sentències i les mesures cautelars dictades. El Departament no pot plegar-se tan fàcilment a qui qüestiona les seves competències d’ organitzar el sistema educatiu i no pot acceptar la imposició de mesures contra la pròpia normativa legal i els projectes educatius de centre en plena vigència.

USTEC-STEs, vetllant pel model d’escola catalana, per una escola pública de qualitat i compensadora de desigualtats i també en defensa de les condicions de treball dels docents i de la  seva capacitat d’organitzar-se de la manera més adequada per a donar el millor servei educatiu, rebutja un cop més la intrusió dels jutges al nostre sistema educatiu, defensa una escola no fracturada per motius de llengua i no permetrà la cronificació d’aquesta excepcionalitat dins del sistema educatiu, ni la implementació de mesures falsament preventives, que vulguin posar la bena abans de la ferida. I molt menys si, com sembla, el cas de l’escola pública -no ho oblidem- és un laboratori de proves de cara a una proliferació de casos en altres centres educatius.

Barcelona, 28 de juny de 2017

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (31)