ustec

 

Currículums bàsics de l' E.S.O. i del Batxillerat

 

BOE: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. ANNEXES

 

Projecte del currículums bàsics de l' E.S.O. i del Batxillerat

 

1.- Introducció, justificació. Matèries, Competències, Avaluació, qualificacions i Documentació oficial

2.- Arts Escèniques, Biologia i Geologia, Ciències Aplicades a l' Activitat Professional, Cultura Audiovisual, Dibuix tècnic, Disseny, Economia, Economia d'empresa, Filosofia, Física i Química, Física, Fonaments de l'Art, Geografia i Història, Geografia, Geologia, Grec, Ha d'Espanya, Ha de la Filosofia, Ha de l'Art, Ha del Món Contemporani, Iniciació a l' Activita Emprenedora i Empresarial, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Literatura Universal, Matemàtiques aplicades a las Cièncias Socials, Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics, Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats, Matemàtiques, Primera llengua estrangera, Química.

 

3.- Música, Anàlisi musical, Anatomia aplicada, Arts Escèniques i dansa, Ciències de la terra i del Medi ambient, Cultura Científica.Cultura clàsica, dibuix, Educació Física, Filosofia, Fonaments d'organització i gestió, Imatge i so, Emprenedoria, Psicologia, Segona llengua extrangera. Tècniqiess d' Expresió Gràfico-plàstica, Tecnologia, Tecnologia Industrial, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Valors Ètics,

Continuïtat entre les matèries de Batxillerat

 

 

 

Aquesta web la fem posible gràcies a la teva col·laboració.

Afilia't

http://sindicat.net/espacioseguro/afilia.php

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (81)