ustec

 

Mesa 10 gener 2014

 

 

1) El Departament incrementa de B2 a C1 (o superior) el nivell d'idioma per poder impartir des de la borsa les especialitats AN, AL, FR i IT, juntament amb una Llicenciatura d'humanitats.

 

 

-Malgrat que la Resolució parla de què s'implantaran mesures per facilitar adaptar-se a la nova exigència, la realitat és que no en reflecteix cap ni una. Durant la Mesa s'ha fet referència al programa PIA, de reservar certes places a les EOI, d'accés prioritari als exàmens per lliure o fins a convenis amb empreses privades.....però no s'ha concretat res ni hem vist cap compromís real de tirar-ho endavant. Ben al contrari, fa anys que veiem com la política del Departament va just en la línia contraria, reduint al mínim la partida de formació permanent del professorat i deixant que tota la responsabilitat sobre formació recaigui sobre els i les docents, aquesta vegada de manera especial sobre els docents més en precari com és el personal substitut i interí.

 

2) Obertura de la Borsa.

 

Calendari previst:

En aquesta obertura, el personal de secundària ja NO tindrà la possibilitat de marcar la disponibilitat de treballar a PRI. És més el Departament està planificant la desaparició a curt termini d'aquesta possibilitat per a totes les persones de secundària de la borsa.

 

A l'espai d'afiliació teniu més informació de quines són les especialitats i en quins SSTT tenen previst d'obrir la borsa.

 

3) Lactància. Modificació Borsa.

 

El Departament està estudiant la possibilitat d'incloure un punt 7.1.2 en els criteris de gestió de la borsa que permeti a les jornades 0,86 o superiors gaudir del permís de lactància.

 

Des de la USTEC ho trobem del tot insuficient i lamentem que el Departament retorni els drets sostrets als treballadors en compte-gotes i a instàncies de sentencies judicials. Reiterem la demanada de només. 2 tipus de jornada  (mitja i sencera) i a la Mesa la mateixa administració admet que aquesta seria la manera d'acabar amb el problema (admetent, doncs, de forma indirecta que negar drets a les mares treballadores i als seus fills és un problema).

 

4) Torn obert:

 

El Departament anuncia que publicarà de forma immediata una resolució que adaptarà les instruccions de Funció Pública de 30 de desembre per tal d'aplicar-les al col·lectiu docent. També estan treballant en el programa informàtic d'absències i donaran instruccions als centres de com aplicar les justificacions d'absència a la feina sense justificació mèdica i amb retribucions del 100% les 30 primeres hores laborables en un mateix any natural i de la resta de mesures que afectin la docència.

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (19)