ustec

En la Mesa 30 d'abril 2014 es tracten 3 Resolucions

Terminis d'actualització i modificació de dades a la Borsa

21 de maig

Del 21 maig al 3 de juny

El Departament comenta que es manté la mesura excepcional que permet a les persones de secundària mostrar la conformitat per treballar a primària, sempre que la llista de mestres estigui esgotada de disponibles. Ho fan perquè la darrera obertura per formar part de la Borsa de treball no ha proveït de prou docents en certes especialitats, o això sembla desprendre’s d'un primer estudi dels disponibles.
Per tant, en la propera obertura de modificació de dades, les persones que van ingressar en la darrera convocatòria de 31 de gener 2014 tindran la possibilitat d'indicar aquesta disponibilitat, cosa que no van poder fer en el moment d'ingressar.

Reduccions de jornada

 

Sol·licitud: 15 dies abans de l'inici de la reducció.
Durada: mentre dura el fet causant. Es pot finalitzar al final del trimestre (final Nadal, Setmana Santa i a 31 d'agost). Si s'hi renuncia, no es pot tornar a gaudir pel mateix fet durant el curs lectiu.

El Departament manté la voluntat política de no deixar gaudir de nou i pel mateix fet causant una reducció durant el curs en què s'hi ha renunciat. La raó és l'estabilitat de plantilles, un argument que USTEC·STEs pensa que li preocupa només quan afavoreix els seus propòsits.

 

Sol·licitud: abans del 31 de maig.
Durada: d’1 de setembre a 31 d'agost.

No hi ha canvis en relació amb el curs passat.
Fem notar a l'Administració el fet que s'obliga els docents a gaudir de la reducció fins a 31 d'agost i al mateix temps els substituts tan sols se'ls contracta fins a 30 juny. D'aquesta manera, el Departament estalvia diners a costa dels treballadors, una vegada més.

REDUCCIÓ de 2 hores per al personal que té entre 55 i 64 anys

La sol·licitud s'ha de presentar abans del 31 de maig.

A primària: les 2 hores són les complementaries fixes, que passen a ser 3.
A secundària: les 2 hores són les dues complementàries no fixes.
Per mestres d'adults: les 2 hores són les complementàries no fixes, que passen a 1.
Per professorat d'adults: les 2 hores són les complementàries no fixes.

Durant aquestes hores de suposada “reducció” el docent ha de realitzar una sèrie de tasques que recull la mateixa Resolució.

A qualsevol nivell educatiu, les 2 hores són lectives i passen a ser de tasques alternatives que recull la mateixa Resolució.

La petició d’USTEC·STEs és que la reducció sigui de 2 hores LECTIVES per al personal entre 55 i 64 anys. També fem notar que el que proposa el Departament NO és cap reducció real, sinó un canvi de tasques que en certs casos no queden gens clares. A tall d'exemple el cas de secundària on les 2 hores complementàries no fixes (destinades a claustres, reunions d'avaluació...) passen a ser de tasques alternatives però en cap cas el docent pot deixar d'assistir ni al claustre ni a les reunions d'avaluació ni a la resta de complementàries fixes, ja que formen part de la seva obligació de tasca docent. Llavors, aquests docents de 55 a 58 anys que demanen reducció de 2 hores, acaben fent més feina que la resta de docents?

 

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (6)