ustec

CANVIS INSUFICIENTS EN LA COBERTURA DE LES SUBSTITUCIONS

En la mesa sectorial del dijous 7 de març l'administració ha tornat a presentar als sindicats els canvis en la cobertura de les substitucions que la consellera ja havia presentat a la comissió del Parlament amb alguna petita modificació.

Proposta de l'administració:

Aquests canvis suposen petites millores en relació al que la consellera venia aplicant, però estan encara molt lluny de la cobertura que necessiten els centres públics per garantir la qualitat, evitar el desgavell organitzatiu que les mesures venien provocant en els centres i evitar la sobrecàrrega de treball que provocaven en la resta del professorat.

Tot i reconeixent la petita millora no podem obviar que es produeix gràcies a l'estalvi que suposa la davallada de les baixes per malalties, la qual cosa ha comportat  que molt professorat en algun moment del curs treballés malalt i a l'estalvi que el departament ha aconseguit precaritzant encara més la contractació i els salaris del personal substitut.

USTEC·STEs manifesta al Departament que les mesures són insuficients, i ho seran encara més si la consellera pretén aplicar el curs 2013-2014 noves reduccions de llocs de treball i/o noves retallades de plantilles.

En tot cas USTEC·STEs va plantejar que s'havia d'avançar cap a la negociació d'un acord que retornés la cobertura de les substitucions als centres en les condicions existents abans de la publicació del decret Wert i paral·lelament millorar la contractació del personal substitut fins assolir dos únics models de jornada: la mitja i la sencera, sempre i quan no hagi noves retallades per al curs vinent.

L'administració condiciona la negociació als PPGG de la Generalitat i no es compromet a garantir  que no hi haurà  noves retallades.

USTEC·STEs entén que en tot cas, independentment de la continuïtat de les negociacions, és responsabilitat de l'administració l'aplicació immediata de les mesures proposades i en aquest sentit  l'exigeix  que les apliqui ja.


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:23 (1)