USTEC

Extracte Mesa Sectorial de 21 d’octubre de 2015

A pregunta d’USTEC·STEs l’Administració respon que té la intenció de no convocar enguany les 300 places d’oposicions publicades a l’oferta pública d’ocupació i acumular-les per a anys posteriors. El Departament aclareix que l’EBEP permet “acumular” fins a 3 convocatòries.

USTEC·STEs defensa una convocatòria suficient, amb un sistema d’accés que faciliti l’entrada del personal que està actualment treballant en el sistema públic i que ha d’anar acompanyada d’un acord de personal interí que garanteixi la feina per a qui no superi el sistema d’accés.

L’Administració informa de les dades: 902 persones de la borsa de substitucions no tenen la formació pedagògica que des de l’1 de setembre d’enguany és requisit per impartir les especialitats de PTFP (6xx). D’aquests 902 docents, 168 estan treballant actualment sense el requisit del màster o equivalent i 223 han demanat o podrien demanar especialitats on encara no es demana la certificació d’aptitud pedagògica: arts plàstiques i disseny (especialitats 7xx i 8xx). També informa que a les persones afectades se’ls ha enviat una resolució que els impedirà tornar a ser nomenats per a aquestes especialitats (6xx) quan la resolució sigui ferma (calculen a començaments de 2016). Quan se'ls hi acabi el nomenament vigent, romandran a la borsa sense poder ser nomenats mentre no presentin la titulació requerida.

USTEC·STEs (IAC) ha demanat tant al Ministerio com a la Conselleria una moratòria de no-aplicació d’aquesta norma.

El Departament informa que més del 75% del professorat destinat provisionalment ho ha estat amb la intervenció directa de la direcció.

USTEC·STEs ha denunciat aquesta situació de dependència directa del lloc de treball de la direcció del centre. També ha negat, com deia d’inici el Departament, que la cobertura de les reduccions de majors de 55 anys fos completament incompatible amb les reduccions de jornada per coordinacions. L’Administració confirma que si s’ha enviat cobertura per a les reduccions de jornada per a majors de 55 anys, a les persones informades no se’ls pot nomenar com a coordinadores.

Quant a les dades de les reduccions de jornada per a majors de 55 anys, 7121 docents l’han sol·licitada i el Departament només ha enviat als centres 334 dotacions. USTEC·STEs denuncia l’enorme pèrdua d’hores als centres que aquesta mesura ha significat.

El Departament a pregunta d’USTEC·STEs pel funcionament de la prova pilot va informar de la possibilitat/voluntat de generalitzar-la pel curs 2016-17 en funció de la valoració, canvis, propostes de l’Administració i valora que si es generalitzés la millor manera de fer-ho seria introduir-la cap a final de curs.

En ser la primera Mesa d’aquest curs es va constituir la Mesa Sectorial emanada de les darreres eleccions sindicals. USTEC·STEs denunciarà judicialment al Departament per la interpretació que fa de sindicats més representatius de l’Estat espanyol. En aquest sentit, per una norma estatal, dels 15 membres de la Mesa, dos van per designació directa a CCOO i UGT. USTEC·STEs (IAC), i jurisprudència anterior del Tribunal Suprem, interpretem que la totalitat dels membres hauria de ser proporcional al resultat directe de les eleccions i, per tant, sortir de la voluntat dels treballadors i treballadores que representem. 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (38)