ustec

Informació de la Mesa General de la Funció Pública
del dia 30 de maig

Ordre del dia:

  1. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament, sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a petició de l’Administració.

  2. Negociació de la implementació de la previsió de la Disposició Addicional vuitena de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 relativa a l’adaptació de la mesura de reducció retributiva prevista a l’article 33 del mateix text legal, a petició de CCOO, UGT i IAC.

  3. Evolució de la plantilla de personal i la seva incidència en la prestació de Serveis, a petició de CCOO, UGT i IAC.

RESUM

El Govern confirma que no cobrarem el 100% de la paga del mes de juny

El Govern de la Generalitat, CiU i ERC, han vinculat part del nostre salari, com és la totalitat de les nostres pagues extres, al cobrament de l’impost sobre els depòsits bancaris. Van comentar que el Govern de Madrid i el de Catalunya estan negociant sobre el
pagament dels depòsits i que estan fent un reglament per a aquest tema i que el període de liquidació serà de l’1 al 20 d’octubre. No
saben quin serà el seu import ni poden garantir que serveixi per cobrir la totalitat de la paga extra.
Han decidit vincular el nostre salari al pagament dels depòsits, però no han fet el mateix amb les subvencions al grup Godó o a Abertis, els empleats públics no són una prioritat per a aquest Govern.
La IAC va demanar el pagament de la part meritada de la paga del 2102, que s'està negociant a diverses Comunitats, i va insistir en el
pagament de forma immediata del 100% de les pagues extraordinàries.
Però el Govern, en relació a la part meritada de la paga del 2012, va dir que està a l’espera de la Sentència del Constitucional i va tornar a manifestar que el pagament del 100% de la paga està vinculat al cobrament de l’impost dels dipòsits.
En aquesta reunió es va aprovar el nou protocol d’assetjament laboral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (19)