ustec

Resum de la Mesa Sectorial: Noves retallades

Després de dues meses sectorials el 12 i el 15 de març el Departament defineix unilateralment les mesures de personal amb efecte en les plantilles docents que presentarà a acord de govern.

Aquestes mesures suposen un nou augment de la càrrega de treball de sectors del professorat per poder pal·liar així amb les mateixes plantilles l'increment de nous grups d'escolarització a totes les etapes educatives.

Per altra part la seva aplicació implica també el creixement del grau de discrecionalitat que el Departament vol atorgar a les direccions.

MESURES:

1. Reducció de les hores lectives per a coordinació en totes les etapes educatives. Una part d'aquestes hores s'haurà de realitzar en horari fix de permanència al centre.
(en breu informarem i valorarem en un full informatiu l'abast de la retallada)
Dins del paquet global d'hores per coordinació en horari lectiu, seran les direccions dels centres les que decidiran quines coordinacions tindran hores de reducció lectiva i quantes en tindrà cada coordinació, llevat la coordinació de TAC (informàtica) que per normativa podran gaudir d'una reducció de fins a 5 hores lectives.

2. Reducció de les hores de coordinació del tutor de pràctiques d'FP, FCT, que passarà de tenir una hora de reducció cada 5 alumnes a una hora de reducció cada 7.

3. Increment de l'horari fix de permanència al centre a Secundària i FP que passarà de 25 a 28 hores setmanals.

4. Reducció de dues hores/grup de suport a l'ESO i reducció en una hora el desdoblament de tecnologia.

5. Les ZERs podran optar per la sisena hora o l'aplicació del SEP.

6. El Departament "negociarà "la modificació de l'acord per a l'escola rural en la mesa sectorial per tal d'adequar les plantilles de l'escoles que formen part de la ZER.

7. El Departament proveirà de dues hores més les plantilles perquè les matèries de segon de batxillerat de castellà i català pugin ser desdoblades en una hora cadascuna.

SOBRE ELS ESTADIS DOCENTS

- Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi es posterior a la data d'assoliment, la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud. 

ES PODRÀ COMPACTAR LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILLS

- Es podran compactar la reducció d'1/3 o la meitat de la jornada per cura de fill des de la finalització del permís de maternitat durant un any amb el 80% i el 60% de les retribucions respectivament.

Aquesta compactació queda condicionada a les raons de serveis.

Si després de la compactació es continua reduint la jornada en un terç o la meitat, es podrà fer amb el 80% i el 60% respectivament i fins que el fill o filla compleixi 5 anys i 4 mesos i 5 anys i 6 mesos també respectivament. A partir d'aquí es podrà continuar reduint la jornada fins als 12 anys de vida del fill/a amb la reducció proporcional de les retribucions.http://www.sindicat.net/meses/

En aquest enllaç podeu opinar, consultar...

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/369055793125654/

USTEC·STEs, 15 de març de 2012

 

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:23 (25)