USTEC

 

Un silenci administratiu que convida a la pressió i a la mobilització.

PROPOSTA NOMENAMENTS

proposta

 

Mesa sectorial

SILENCI ADMINISTRATIU

El dia 20 d’octubre s’ha celebrat una mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari, la convocatòria de la qual havia estat exigida per les organitzacions sindicals per abordar diferents qüestions que entenem que formen part avui de les preocupacions del professorat, com són: l’aplicació del SEP, les adjudicacions provisionals de cada any, les plantilles i horaris i els nomenaments telemàtics.

En aquesta mesa s’han abordat els dos primers temes i han quedat els altres  dos  per a la setmana vinent. No obstant, aquests dos primers temes han quedat oberts i haurem de continuar parlant i lluitant de cara a introduir canvis que es puguin aplicar el proper curs.

L’Administració s’ha presentat a la mesa a cobrir un tràmit, amb la predisposició d’escoltar i prendre nota de les denúncies, queixes i propostes de les organitzacions sindicals, però sense la intenció de donar cap resposta.

Un silenci administratiu que convida a la pressió i a la mobilització.

El SEP (suport educatiu personalitzat)

L’Administració  ha començat la reunió justificant la necessitat del tractament de la diversitat, cosa que es podia perfectament haver estalviat, ja que la necessitat de l’atenció qualitativa individualitzada de l’alumnat no s’ha qüestionat mai ni des del professorat ni des de les organitzacions sindicals.  El que es tractava era de debatre i introduir canvis en la forma d’aplicació, que és on hi ha  desacord.

En aquest sentit, USTEC·STEs ja havia denunciat  quatre punts:

USTEC·STEs ha posat de manifest el seu desacord, i el d’amplis sectors del professorat, amb l’aplicació del SEP postlectiu i ha demanat l’aplicació immediata de dues mesures correctores:

Adjudicacions provisionals de cada curs

USTEC·STEs ha mostrat una gran preocupació per la realització i el creixement dels nomenaments a proposta, que aquest curs han arribat al 25% i 5.361 professors i professores han estat nomenats  mitjançant  aquest procediment no publicitat, opac i que facilita les irregularitats.

USTEC·STEs ha demanat que tots els llocs de treball siguin atorgats pel procediment de concurs, amb els seus requisits i barem, en igualtat de condicions per a tothom, i es respectin els principis de mèrit, igualtat i capacitat. Només, entenem, que hi  poden haver excepcions amb els nomenaments administratius de les direccions als centres que, un cop finalitzat el procediment de selecció, no en tinguin.

USTEC·STEs  ha preguntat al Departament si hi havia professorat no confirmat al seu centre per la negativa de la direcció i, en el cas d’haver-n’hi, si controlava la situació i podia garantir que s’havia complert escrupolosament el procediment. Davant el silenci administratiu, USTEC·STEs ha demanat que, en ocasió de vacant, el professorat es pogués confirmar voluntàriament al centre, si no hi havia expedient administratiu.

USTEC·STEs ha mostrat també la seva preocupació pel creixement del professorat en situació de provisionalitat i ha demanat al Departament que convoqui aquest curs concurs de trasllat autonòmic.

USTEC·STEs ha denunciat la indefensió a  què el Departament, en fer un ús restringit i pervers de la Llei de protecció de dades, sotmet el professorat en les resolucions provisionals i definitives  de les adjudicacions provisionals, tot limitant, restringint i, fins i tot, impedint el dret a la reclamació.

USTEC·STEs ha comunicat al Departament que estava pendent de la resolució del síndic de greuges,  a qui havia presentat una denúncia per aquest tema.

Esperem que en la propera mesa puguem abordar tots els temes en profunditat i que l’Administració mostri una major sensibilitat cap a les propostes de la representació del professorat, sobretot en el tema dels nomenaments telemàtics, per poder trobar una solució satisfactòria als problemes que s’han generat en aquests últims anys.

Us avancem la proposta presentada a l’Administració sobre els nomenaments  telemàtics per USTEC·STEs [PROPOSTA NOMENAMENTS]

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (39)