USTEC

Resum Mesa Sectorial d’Ensenyament 21/12/15

Se suavitzen els criteris per a la substitució des del 1r dia
El Departament d’Ensenyament es veu obligat a revisar els criteris per a les substitucions del professorat a causa de la publicació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat que els suavitza.
A partir de l’1 de gener s’afegeixen als criteris que ja es contemplaven:

USTEC·STEs ha demanat que se substitueixin des del primer dia tots els casos (igual que s’ha inclòs aquest clam de tots els centres educatius a la plataforma reivindicativa de les mobilitzacions d’aquest final d’any a petició d’aquesta organització).
Tota la part social ha exigit que no calgui que la baixa sigui de com a mínim de 10 dies lectius per a ser substituït/da des del primer dia, tal com està aplicant el Departament d’Ensenyament, a parer nostre, per voluntat pròpia i no pas per exigència de Madrid com s’excusa el Departament.
El Departament, a petició d’USTEC·STEs, s’ha compromès a estudiar el retard de les més de les 5.000 substitucions que no arriben fins al primer dia de classe per al proper curs.
Nova convocatòria d’inscripció a la borsa
Terminis previstos:

Es demanarà per primer cop, i com a requisit, el certificat de penals de no haver estat condemnat en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.
Introducció de permisos

El Departament ha demanat a Funció Pública la gestió d’aquest permís. USTEC·STEs (IAC) ha demanat que es pengi el model de sol·licitud i que entenem que tota dona en aquesta situació pot demanar aquest permís.

L’Administració ha dit que aquesta darrera modificació ja s’aplicava, però USTEC·STEs els ha recordat que ja s’aplicava perquè treballadors i treballadores ho havien guanyat als jutjats. L’Administració és la primera que hauria de donar exemple complint els acords i/o interpretant l’aplicació de determinades mesures a favor dels seus treballadors i treballadores, i no pas com està fent sistemàticament, que gairebé sempre ho interpreta tot a favor seu i fins i tot es nega a generalitzar a tothom les mesures derivades dels recursos guanyats d’empleats i empleades públiques (retorn pagues extres, 4t estadi del personal interí...)

Convocatòria de direccions
L’Administració ha informat que tenen previst que la convocatòria de concurs de mèrits per a la selecció de direccions es publicarà a finals de gener o principis de febrer.

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (2)