ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Resum mesa sectorial 5 de maig 2016

 1. Definició de la competència digital docent

Ens han presentat una resolució que intentarà regular l’acreditació de la competència digital docent:
Les preguntes de la part social han estat clares: Cal invertir en Formació Permanent i què significarà per al professorat aquesta competència i la seva acreditació?

 1. Barem de la borsa de personal docent

Se’ns ha informat dels següents terminis:
Del 2 al 14 de juny hi haurà:

 1. El termini de sol·licituds d’adjudicacions d’estiu per al personal interí
 2. El termini de reclamacions sobre el número provisional de la borsa amb els serveis prestats. Es farà públic el dia 2 de juny amb la informació que consta en el registre informàtic el dia 25 de maig.
 3. Actualització i modificació de dades amb efectes el què queda de curs i 1 de setembre.
 4. Termini per qui no ha treballat però està apuntat a la borsa de: Confirmació de la voluntat de seguir participant en els nomenaments telemàtics i com a NOVETAT imprimir-se, signar i lliurar als SSTT la declaració responsable de no haver estat condemnat per delictes sexuals i l’autorització a l’empresa per consultar aquests tipus de delictes. El termini per lliurar aquesta declaració serà fins el 30 de juny i la seva no presentació portarà a que no es pugui ésser nomenat.

Durant la primera quinzena del mes de juliol es farà públic el número de barem definitiu amb informació que consta en el registre informàtic el dia 27 de juny.
Els terminis de modificació de dades per al curs 16-17 seran: el 16 de setembre i la darrera setmanes dels mesos d’octubre, gener i març.

 1. Propostes d’iniciatives relatives al personal docent i a les plantilles dels centres públics per al curs 2016-2017

COMUNICAT UNITARI
Avui dijous, 5 de maig, l’Administració en mesa sectorial ha proposat una sèrie d’iniciatives de modificacions de les condicions de treball del personal docent. Considerades globalment, la part sindical valora que suposen un empitjorament de les condicions laborals perquè es vinculen a la retallada de drets ja adquirits.

Acord:
Les organitzacions sindicals presents a la mesa sectorial manifestem el nostre desacord amb el contingut i les formes de la proposta presentada avui a la mesa sectorial. Per les següents raons:

 1. Per la manca d’informació necessària i suficient per valorar adequadament la proposta.
 2. Per la manca de temps necessària perquè la part social pugui debatre i considerar la seva postura al respecte.
 3. No acceptarem iniciar una negociació en la qual es plantegi la possibilitat de realitzar retallades addicionals de drets laborals als treballadors i treballadores de l’Educació.
 4. No renuciem a negociar cap iniciativa que impliqui una millora per al col·lectiu.

Aquest comunicat d’aquest apartat el subscrivim: USTEC·STEs (IAC), CCOO, ASPEPC·SPS i UGT.

 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (5)