ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2017

1. Informació sobre el procés de participació en els documents d’organització i gestió de centres per al curs 2017-18

L’Administració va informar dels terminis i el procediment d’aquest procés de participació per a les instruccions d'organització de centres educatius del curs 2017/18:

1a fase: Fins al 5 d'abril les organitzacions de la Mesa Sectorial i de la Junta de Directors poden enviar les propostes de canvis en els documents vigents del curs 16-17.

2a fase: Reunions de dues meses sectorials la primera quinzena de juny, en què els documents ressaltaran els canvis.

Els representants d'USTEC-STEs de la Mesa van dir:

a) Que ens presentessin ja la seva proposta de documents per al curs vinent

b) Que l’any passat no es van acceptar la gran majoria d'aportacions fetes en el mateix procés.

A aquests requeriments l'Administració només va donar respostes evasives.

2. Criteris desdoblaments dels mòduls als cicles formatius

USTEC·STEs (IAC) va fer una prèvia i va demanar a l’Aministració les dades sol·licitades a la Mesa del 15 de febrer, referent al nombre de coordinacions específiques d’FP existents, per, entre d’altres coses, quantificar-les i, seguint l’Acord del 31 de gener, demanar el retorn a les que hi havia el curs 2011-12, abans de les retallades. L’Administració va respondre que les faria arribar en breu.

USTEC-STEs (IAC) va demanar que els criteris per desdoblar els mòduls de Formació Professional s’ajustin, en tot cas, als que consten en els corresponents documents d’orientació als centres sobre el currículum de cada CF penjat a l’XTEC a aquest efecte. Va remarcar que no es podia permetre que, sota l’excusa de l’autonomia de centre, alguns desdoblaments es fessin de manera parcial per les retallades. Vam demanar uns criteris objectius (didàctics, de seguretat i segons el nombre d’alumnes/grup), i que, en tot cas, el desdoblament sempre es realitzés d’acord amb les orientacions i les necessitats concretes. Vam sol·licitar també que, per raons de seguretat, els CF d’algunes famílies industrials es desdoblessin al 100%.

Per a USTEC-STEs (IAC), aquests criteris i el nombre d’hores de desdoblaments de cada MP han de ser universals per a tots els CF i per a tots els centres. La seva aplicació no pot quedar a mercè de la interpretació de cada centre educatiu, en virtut de la seva autonomia. Totes les organitzacions sindicals presents a la Mesa Tècnica donen suport a la proposta.

L’Administració va exposar que els desdoblaments LOE s’havien fet proporcionalment en els mòduls professionals en els cossos de PS i PT que tenen atribucions docents. Per tant, USTEC-STEs (IAC), atenent que els desdoblaments i atribució docent als diferents MP en els cossos de PS i PTFP no impliquen tasques o feines diferenciades, USTEC va demanar l’equiparació salarial corresponent, proposta a què va donar suport tota la part social de la Mesa. El Departament manifestà que era un tema que s’haurà de tractar en un altre moment.

3. Càrrecs de coordinació i gestió: funcions coordinadors i tutors

USTEC-STEs va demanar de recuperar les hores lectives per als càrrecs de coordinació específiques de l’FP (cap de departament, cap de seminari i cap de departament de FOL), retallades el 2012 de 3 a 2 hores, i la recuperació de les 3 hores perdudes dels cap de seminari de manera general.

Va remarcar que, a més a més de les funcions inherents al càrrec, com ara les didàctiques, pedagògiques i curriculars corresponents, el cap de departament o seminari d’FP n’ha d’atendre algunes d’específiques, com ara:

L’Administració va reconèixer que l’FP ha experimentat grans canvis amb el que era fa anys, en relació amb els serveis, programes i activitats que ofereixen els centres avui dia.

Per altra banda, en relació amb les tutories en l’FP (FCT, Dual...), USTEC-STES (IAC) va demanar un reconeixement institucional de la importància que tenen aquests càrrecs, amb la corresponent reducció horària (una hora per cada 5 alumnes), que no es pugui aplicar a la baixa, adduint un altre cop l’autonomia de centre.

Al mateix temps, USTEC-STEs (IAC) va denunciar que, tot i que la ràtio alumne-aula no podia ser superior a 30 alumnes, es tenia constància que hi havia centres on se superava amb escreix aquesta quantitat d’alumnes, especialment en els segons cursos de GS, a causa de l’aplicació el curs 16-17 del canvi de les condicions d’accés que preveu la LOMCE (accés el setembre a grau superior de tots els titulats de grau mitjà). En aquest punt l’Administració va dir que aquests criteris d’admissió es podrien avançar a la pre-inscripció i matrícula del juny per al proper curs 2017-18.


USTEC-STEs va manifestar el seu desacord amb la retallada que suposa la minorització de 0,7 hores/grup contemplada en els criteris de confecció de plantilla. L’Administració va respondre que aquesta reducció només s’aplica en els centres que tenen més de 10 grups; a Catalunya hi ha al voltant de 92 centres d’FP que tenen menys de 10 grups del total de 250 INS d’FP públics a Catalunya, i d’aquests 22 són només d’FP.

Finalment, USTEC-STEs va traslladar el malestar dels centres perquè no s’ha augmentat la plantilla que caldria per atendre aquest increment de la matrícula i va demanar que per als desdoblaments es tingui en compte l’alumnat que repeteix una Unitat Formativa.

Ordre de la propera Mesa Tècnica: FP Dual.


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (30)