ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

La cara més dura del Departament en les adjudicacions d’estiu

Es publicaran les vacants que poden ser proposades per a llocs perfilats o ordinaris de Centres de Màxima Complexitat. S’obrirà un termini perquè els candidats facin arribar al centre la seva disposició a optar a aquesta proposta concreta i també el seu currículum. La direcció tindrà l’obligació de fer una o dues entrevistes per acabar proposant un/a docent si aquest no ha estat un mínim de 4 mesos en el centre educatiu.

Al personal interí i substitut amb permís de maternitat/adopció o amb una incapacitat temporal (baixes per malaltia) a 1 de setembre i amb una vacant adjudicada abans d’aquesta data se li guardarà la vacant, però el Departament deixarà de cotitzar a la Seguretat Social fins a l’alta mèdica o finiment del permís. Per tant, deixarà de tenir-hi un vincle laboral.

Tot el personal interí i substitut inclòs al bloc 1 està obligat a participar en les adjudicacions d’estiu. Si es participa per una vacant sencera, caldrà fer-hi constar 30 peticions, i si es fa per mitja jornada, 10 (centre, municipi, comarca). L’Administració no ha descartat que, en cas de no participar-hi, la sanció pogués comportar l’exclusió de la borsa, tot i que l’esborrany de resolució preveu que se li adjudicarà una vacant d’ofici.

Fins al 23 de juny el personal interí i substitut podrà sol·licitar la congelació del número de la borsa i, per tant, no ser nomenat en aquest procediment d’adjudicacions d’estiu. Ara bé, la congelació pot ser denegada i, a més, s’elimina la possibilitat de congelar-ne el número si es té una altra feina.

Terminis i dates

Personal interí OBLIGATORIETAT de PARTICIPAR el bloc 1: des del 16 fins al 29 de maig.
Funcionaris/es de carrera: des del 30 maig fins al 12 de juny.
Seleccionats/des per oposició: des del 26 de juny fins al 3 de juliol.
Propostes de direcció: des del 15 fins al 28 de juny.

El personal interí podrà demanar especialitats que no hagin estat sol·licitades a la borsa de treball.

En l’adjudicació prèvia es realitzarà la provisió dels llocs dels IFEs, les AIS (antigues USEE), la PFI-PQPI, els PTT...

Cal demanar expressament el codi concret dels Centres de Màxima Complexitat per poder ser-hi destinat en la fase d’elecció. Per tant, els codis de municipi, zona o comarca no permeten la destinació a aquests centres.

La publicació del barem de la borsa
El 16 de maig es publicarà el número de barem de la borsa a partir del que consti al registre informàtic el 10 de maig. Del 16 al 29 de maig s’obrirà un termini de reclamacions i durant la primera quinzena de juliol es publicarà el número definitiu a partir del que consti al registre informàtic el 30 de juny.
Es manté que del 16 al 29 de maig es podran modificar les dades de la borsa. En aquest mateix període al personal substitut sense serveis prestat podrà demanar la confirmació de continuar-hi.

VALORACIÓ:
Mentre el Departament no convoca una oferta pública plurianual que rebaixi al 8% la taxa interinatge a tot estirar el 2020, tot consolidant el treball temporal i garantint la feina al personal interí, decideix unilateralment:

  1. Aprofundir en el model de gestió privada i jerarquitzada en la provisió de llocs de treball inundant de currículums i entrevistes de treball els centres educatius com si fossin una empresa privada.

  2. Retalla drets al col·lectiu d’interins/es, que en perd alguns d’universals i fonamentals, com ara posar-se malalt o poder tenir cura d’una criatura. En aquests supòsits el Departament deixarà de cotitzar a la Seguretat Social, la qual cosa suposa de facto un trencament del vincle laboral. USTEC·STEs estudiarà la viabilitat de denunciar jurídicament aquesta mesura.

  3. Obliga tot el personal del bloc 1 a presentar com a mínim 30 peticions.

  4. Elimina la possibilitat de congelar el número de la borsa de treball si es té una altra feina.

Es tracta d’una mostra més del tarannà autoritari del Departament d´Ensenyament.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (87)