ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Resum Mesa Sectorial del 6 d’octubre. Oposicions. Nova obertura de borsa de treball docent.

OPOSICIONS 2017

2000 places. REALITZACIÓ: 2018

-Places i especialitats que es convocaran

S’han negociat les especialitats que es convocaran en funció del percentatge  d’interinitat.
En breu es podrà saber el nombre de places i les especialitats.

-Publicació de la convocatòria d’oposició

Està previst que es publiqui la convocatòria al llarg d’aquest trimestre, abans de finals d’any.

-Calendari previst per a la realització de les proves

Es preveu que les proves es realitzin al juny, tot i que no s’ha arribat a un acord.
El Departament està estudiant diferents propostes per tal que tinguin el menor impacte en la prestació del servei i perquè no afectin al procediment de les adjudicacions d’estiu.
Considerem prioritari que el calendari de realització de les proves garanteixi l’assignació i la incorporació efectiva al centre a 1 de setembre de 2018 del personal funcionari en pràctiques.

-Sistema d'ingrés i temaris

Serien el regulats pel RD 276/2007.

USTEC-STEs sempre ha apostat per l'accés diferenciat que permeti la consolidació del personal interí que ocupa una vacant.

-Puntuació de les proves

Sembla que la puntuació de la fase 1 de la prova d’oposició tindrà la ponderació següent:

-70% prova pràctica.
-30% temari.

Mèrits

Serien els regulats pel RD 276/2007:

-⅔ oposició (aquesta fase seria eliminatòria).
-⅓ mèrits.

-Adquisició de noves especialitats en totes les especialitats

Es convocarà un tribunal específic si hi ha prou demanda.
Si hi ha poques sol·licituds, s’afegiran als tribunals constituïts per a la convocatòria d’accés lliure.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER FORMAR PART DE  LA BORSA DE PERSONAL DOCENT

A partir de la demanda d’USTEC·STEs, que va comptar amb el suport de la resta de sindicats, i de les necessitats actuals del servei del Departament d’Ensenyament, se’ns ha informat que en breu hi haurà una convocatòria extraordinària d’obertura de borsa. Restem a l’espera d’una propera MS en la qual es concretin les especialitats per a cada Servei Territorial.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VAGA/ATURADA DEL DIA 3 D’OCTUBRE

USTEC·STEs ha presentat una queixa sobre la manera com es va efectuar el tancament patronal del dia 3 d’octubre.

La vaga del dia 3 d’octubre va ser promoguda i convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya, de la qual USTEC·STEs en forma part. Arran de la impactant i desproporcionada violència de les forces de seguretat de l’Estat espanyol, que varen reprimir la ciutadania que només intentava exercir pacíficament el dret de decidir el futur del seu país, la resta de la societat i organitzacions van promoure l’aturada de país el mateix dia.

La queixa es fonamenta en el fet que el Departament d’Ensenyament no va informar convenientment ni els centres públics ni les famílies ni els treballadors/es i, a més, la informació va variar segons els diferents serveis territorials.

Cal dir que, en molts casos, es va aprofitar la carta a les famílies elaborada per USTEC·STEs (IAC) per explicar la convocatòria de vaga.  A més, el fet que en molts centres haguessin pogut debatre la convocatòria de vaga del 3 d’octubre i haguessin decidit que l’escola no podia obrir amb normalitat va evitar l’aglomeració de famílies davant el centre educatiu i els conflictes que aquesta situació podria haver generat.

En tot cas, Funció Pública haurà de negociar les repercussions de la coincidència d’ambdues convocatòries: la vaga i l’aturada.

Volem donar les gràcies, moltes gràcies, tant als milers de treballadors i treballadores que van portar el debat de la necessitat d'aquesta vaga al seu centre de treball com a les desenes de milers que han decidit secundar-la.

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (92)