ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Qui et representa millor a la Mesa Sectorial de negociació amb el Departament d’Educació?

Amb el vot de tots i totes les docents, el 12 de març es decideix la composició de la Mesa Sectorial de negociació amb el Departament d’Educació. Qui t’hi representa millor?

Aquí teniu les intervencions en el torn obert de la darrera Mesa, un exemple més del que ha estat una constant en aquests 4 anys en què hem comptat amb la vostra confiança. La resta d’actes ho corroboren!
Vosaltres decidiu qui us hi representa millor!

TORN OBERT DE LA MESA SECTORIAL - 27 DE FEBRER DE 2019

USTEC·STEs (IAC)

• FP Comissió Rectora. No estem d’acord amb l’adscripció de la Comissió Rectora de l’FP a Presidència. Demanem que els membres del Departament d’Educació que hi assisteixen defensin que sigui aquest Departament qui prengui les decisions sobre l’FP reglada i, per tant, s’hi adscrigui aquesta etapa educativa. Demanem que totes les organitzacions sindicals expressin el seu suport o no a aquesta petició.
• Absències per motius de salut. Pel que fa a l’expressió «l’endemà», algunes direccions dels SSTT tenen dubtes: si durant dos dies consecutius un o una docent s’absenta del lloc de treball per motius de salut amb una declaració responsable i al 3r un metge prescriu la baixa d’aquell dia, entenem que el segon dia d’absència no s’hauria de restar de la bossa de 15 hores. Volem que s’aclareixi aquesta qüestió i que es donin instruccions als SSTT. Les visites mèdiques són un permís completament independent i no han d’entrar dins el còmput de les 15 h.
Administració. Ens confirma que el 1r dia (per exemple dilluns) la persona malalta fa una declaració responsable, mentre que el 2n dia laborable o bé va al metge (sense baixa) o bé torna a fer declaració responsable. Si dimecres agafés baixa, el dilluns sí que descomptaria de la bossa de 15 hores però dimarts no. Ens confirma també que hem aconseguit que no s’apliqui la proporcionalitat a les 15 hores com en un primer moment van comunicar (la seva pretensió inicial era que per a aquest curs només serien 9 hores).
• Concurs de trasllats. Les vacants que han sortit (6.932) són completament insuficients, ja que només representen una 1/4 part de les que existeixen.
• Vagues 21F i 29N. Demanem que els diners descomptats es destinin als centres educatius.
• Conveni Programa Educació Financera. Volem que es publiqui o se’ns faciliti a la part social.
• Pressupost 2019. Se’ns va dir que quan sabéssim el pressupost disponible es portaria a la Mesa Sectorial per negociar-ne la implementació. De moment, se n’han publicat les quantitats disponibles però a la Mesa no s’ha parlat ni de la 2a hora lectiva ni de totes les altres reclamacions. No se’ns ha plantejat res. Exigim una negociació immediata.
• Mesa sobre el pacte estabilitat. Demanem que es convoqui la Mesa Tècnica a què es van comprometre per tractar la proposta d’USTEC·STEs. Reclamem les dades del nombre d’interins/es amb 3 o més anys prestats, per poder creuar-les amb les del nombre d’interins/es amb 3 o més anys prestats que han obtingut adjudicació a l’estiu.
• Substitucions de les jubilacions. Les vacants que es produeixen després de l’1 de març es cobreixen només fins al 30 de juny. Demanem que s’allarguin fins al 31 d’agost.

CCOO

• Quant a la convocatòria del Ministerio de Educación y Ciencia per impartir classes en llengua espanyola a fora de l’Estat, no entenen per què el Departament d’E per ducació només dóna un visat que dura a tot estirar 3 anys.
Administració. En principi aquesta convocatòria és per millorar o reforçar determinades competències, per tornar després i contribuir a millorar el sistema educatiu. Si una vol estar-hi més de 3 anys, es considera que ha triat una via professional diferent, la de treballar a fora de l’Estat.
• Pregunta sobre una vacant de llengua i literatura moderna i la prova de capacitació de francès a l’EOI.
• Pregunta sobre la substitu per ció d’un cap d’estudis d’un centre en concret. Sobre aquesta qüestió podeu consultar el cas que USTEC·STEs va guanyar als tribunals i que obliga el Departament a pagar des del primer dia.

ASPEPC·SPS

• S’afegeixen a la petició de demanar que l’FP reglada es mantingui a Educació.
• També s’afegeixen a la crítica que les vacants que s’han publicat del concurs de trasllats són completament insuficients.
• Demanen el cobrament de la coordinació dels comissionats del Pla català d’esport.
• Demanen el reconeixement de totes les figures associades a la tutoria, com ara la cotutoria. USTEC·STEs i la resta de la part social ens hi afegim.
• Han rebut moltes queixes sobre el període de prova inicial. Demanen eliminar les autoavaluacions.

UGT

• Demanen quan cobraran els correctors i correctores de les competències bàsiques
Administració. Encara no ho saben.

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (11)