http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=719287&language=ca_ES

Resolc:

- Per accedir als ensenyaments professionals de dansa en un centre integrat.

Disposicions addicionals

Barcelona, 25 de febrer de 2016

Annex 1

5. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s'aplica

5.2 Criteris generals.

- Barem: 40 punts.

c) Renda anual de la unitat familiar:

- Barem: 10 punts.

d) Discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans.

-Barem: 10 punts.

5.3 Criteris complementaris

- Barem: 15 punts.

- Barem: 10 punts.

- Barem: 5 punts.

5.4 Altres situacions previstes en la norma

b) Alumnes propis.

Ciutat de Barcelona

Institut Jaume Balmes (08013111) i Institut Josep Serrat i Bonastre (08014188).

Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques

Bellaterra: Institut Pere Calders (08043504).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

Granollers: Institut Escola del Treball (08017852).

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central

Igualada: Institut Pere Vives Vich (08019630) i Institut Joan Mercader (08047364).

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

Lleida: Institut Samuel Gili i Gaya (25002684) i Institut Lladonosa (25006495).

Cervera: Institut Antoni Torroja (25001311).

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Vila-seca: Institut Ramon Barbat i Miracle (43005972) i Institut Vila-seca II (43008523).

Reus: Institut Salvador Vilaseca (43002582).

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Amposta: Institut Ramon Berenguer IV (43000329).

b) Centres amb horari adaptat als alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment

Ciutat de Barcelona

Institut Ferran Tallada (08014115).

Granollers: Institut Carles Vallbona (08043644).

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central:

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

Banyoles: Institut Pere Alsius i Torrent (17000305), Institut Josep Brugulat (17000330) i Institut Pla de l'Estany (17006666).

Blanes: Institut Serrallarga (17005662).

Ripoll: Institut Abat Oliba (17005704).

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

La Seu d'Urgell: Institut Joan Brudieu (25004188).

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Salou: Institut Jaume I (43007543).

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Annex 2

Annex 3

Annex 4

6. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s'aplica

6.1 Criteris generals.

6.2 Criteris complementaris.

USTEC·STEs (58)